De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2021

(In duizenden euro)

  

2021

  

2020

      

Netto-omzet

 

1.052.209

  

995.998

Kostprijs van de omzet

 

830.536

  

789.294

      

Bruto-omzetresultaat

 

221.673

  

206.704

Verkoopkosten en algemene beheerkosten

 

187.365

  

183.141

      

Netto-omzetresultaat

 

34.308

  

23.563

Financiële baten en lasten

 

-1.236

  

-812

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

 

33.072

  

22.751

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

 

-11.543

  

-5.607

Resultaat deelnemingen

 

7.312

  

95

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

 

28.841

  

17.239

Aandeel derden

 

-549

  

-577

      

Resultaat

 

28.292

  

16.662