De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Afkortingen en begrippen

Afkortingen

CO2
COO
CFO
CEO
CHRO
CSO
CSRD
DoF
D&I
ESG
GPTW
GRI
KPI's
MVO
NPS
SBTi
SDG
TCF
VCS

Koolstofdioxide
Chief Operating Officer
Chief Financial Officer
Chief Executive Officer
Chief Human Resources Officer
Chief Strategy Officer
Corporate Sustainability Report Directive
Designing our Future
Diversiteit en inclusie
Environmental, Social, Governance
Great Place To Work
Global Reporting Initiative
Key Performance Indicators
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Net Promotor Score
Science Based Targets initiative
Sustainable Development Goals
Tax Control Framework
Verified Carbon Standard

Begrippen

Betekenisvol werk
Wij streven ernaar dat iedere medewerker het werk als betekenisvol ervaart. Werk waar zij waardering voor krijgen, dat ze met plezier doen en dat van betekenis is voor anderen. Werk ook waarin hun talenten optimaal benut worden, want dat zorgt voor groei; van henzelf én van onze organisatie. Daar hoort bij dat wij aandacht hebben voor het sociale, vitale en financiële welbevinden van onze medewerkers. Betekenisvol werk is onderdeel van een groepsbreed programma voor duurzame inzetbaarheid en wordt jaarlijks gemeten: tot en met 2021 met een eigen methodiek, vanaf 2022 stapsgewijs met GPTW.

Designing our Future
Naam van het transitieprogramma met als doel Vebego toekomstbestendig te houden.

EcoVadis
Evidence-based online platform met duurzaamheidsbeoordelingen van leveranciers. Bedrijven kunnen hierdoor de ESG-prestaties van hun wereldwijde leveranciers beoordelen. Centrale doelstelling van het platform is om de kwaliteit van het MVO-managementsysteem van een bedrijf meetbaar te maken aan de hand van beleid, acties en resultaten. De beoordeling is geënt op eenentwintig MVO-criteria, gebaseerd op internationale normen voor duurzame ontwikkeling. De resultaten worden gepresenteerd in een scorekaart die een duidelijk overzicht geeft van de sterke punten en verbeterpunten van een leverancier.

Future Fit
Intern programma voor het verfijnen en versterken van Vebego’s duurzaamheidsstrategie.

Geconsolideerde omzet
De totale omzet van alle bedrijven waarin Vebego overwegende zeggenschap heeft.

Gemanagede omzet
Vebego's omzet inclusief de omzet van de joint ventures.

Global Reporting Initiative
Internationaal netwerk, opgericht in 1997, dat zich richt op het ontwikkelen van een raamwerk van standaarden en principes waarmee organisaties hun ESG prestaties kunnen meten en rapporteren. Inmiddels gebruikt meer dan 70% van alle organisaties dit raamwerk om hun duurzaamheidsinspanningen te rapporteren.

Great Place To Work®
Een internationaal bekend en erkend werknemersplatform dat beschikt over ruim 35 jaar aan onderzoek en data. De methodiek meet, naast de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers, ook de mate van diversiteit en inclusie.

Impact
De maatschappelijke bijdrage van Vebego, voornamelijk gericht op SDG's 8 en 12.

One family. One culture. One language.
Tweede fase (2021-2025) van de strategie Vebego 2025.

Sustainable Development Goals
Zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Vebego focust in haar bijdragen aan deze doelen op SDG 8: Eerlijk werk en economische groei en op SDG 12: verantwoorde consumptie en productie.

Vebego 2025
Naam van Vebego's strategie 2017-2025.