De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Board of Directors van Vebego Holding N.V.

Over dit verslag

Dit is het jaarverslag van Vebego Holding N.V. over 2021. Hier vindt u een overzicht van de groepsmaatschappijen die onder de Vebego Holding vallen.

Afkortingen en begrippen

CO2 COO CFO CEO CHRO CSO CSRD DoF D&I ESG GPTW GRI KPI's MVO NPS SBTi SDG TCF VCS