De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Vooruitblik 2022

Voor het derde achtereenvolgende jaar gaat onze vooruitblik voor het komende jaar gepaard met zeer veel onzekerheid. Na Covid is nu de oorlog in Oekraïne in al zijn facetten een crisis waarvan de gevolgen nauwelijks te overzien zijn.

De begroting 2022 staat in het teken van het grote strategische project Designing our Future. In 2021 is Vebego gestart met het versterken van de organisatie en daarmee ook van haar marktpositie. Het voornemen is om in 2022 en 2023 in totaal elf grote bedrijven te vormen in België, Duitsland, Nederland en Zwitserland, actief in schoonmaak, facilitair management, groenvoorziening en zorg. 

Het jaar 2022 zal daarom een stevige investering in de organisatie met zich meebrengen op het gebied van HR, IT-systemen en kosten die gepaard gaan met de integratie van de bedrijven. In de begroting is rekening gehouden met een langzaam afnemende impact als gevolg van corona. Ook in België en Duitsland streeft Vebego naar het, op termijn, samenvoegen en verder versterken van de activiteiten in de facilitaire dienstverlening, de zorg en het uitzendwerk, ondersteund vanuit een – in het betreffende land gevestigde – shared service center. De overname van de hectas-groep begin 2022 draagt tevens bij aan een versnelling van de groei en ambitie in Duitsland. In Zwitserland is al in een eerder stadium begonnen met de transformatie van de huidige facilitaire dienstverlener Vebego AG.

De Vebego-bedrijven zijn voortdurend bezig hun dienstverlening te verbeteren en te vernieuwen, met het doel klanten beter en efficiënter te bedienen, maar vooral ook om het werk lichter en aangenamer te maken voor de medewerkers. De R&D-investeringen die op dit gebied gedaan worden, nemen we mee in de lopende exploitatie, zij voldoen namelijk niet aan de criteria ter activering op de balans. 

Het resultaat over 2022 zal, naar verwachting, significant lager uitvallen dan over het boekjaar 2021. Dit komt vooral door de investeringen en het grote aantal strategische projecten dat is uitgerold om door te kunnen groeien naar het krachtige collectief dat Vebego in 2025 wil zijn. Tijdens het maken van de plannen voor 2022 was de inval in Oekraïne nog niet in beeld. In hoeverre deze dramatische gebeurtenissen een streep zullen zetten door de plannen van Vebego is nu nog niet te voorspellen. De strategische visie 2025 blijft overeind, maar mogelijk zullen er op bepaalde punten aanpassingen nodig zijn. De managementteams van de Vebego-bedrijven volgen continue het (dagelijkse) nieuws en ondernemen, als dat nodig is, direct concrete acties ten behoeve van hun eigen organisatie. De Executive Board houdt zich daarnaast bezig met de gevolgen op de langere termijn en stuurt bij op strategisch niveau. Juist nu is snel en adequaat kunnen inspelen op de in rap tempo veranderende omgeving een voorwaarde om de juiste besluiten voor de korte én de langere termijn te (kunnen) nemen, in het belang van Vebego en alle stakeholders. Zodat we in 2022 meer kunnen doen wat ons drijft: goed doen.