De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Strategie Vebego 2025

Om onze ambitie te realiseren, moeten we in de markt gezamenlijk onze positie versterken. Vanaf 2017 heeft Vebego daarom de strategie ‘Vebego 2025’ ontwikkeld. De strategie, inmiddels deels geïmplementeerd, is erop gericht om Vebego te transformeren van een groep autonome bedrijven naar een krachtig collectief in 2025.

Onze strategie richt zich op vier belanghebbenden: onze klanten, onze medewerkers, de maatschappij en onze organisatie. We willen toegevoegde waarde bieden door het creëren van betekenisvol werk, door bij te dragen aan een betere wereld en door voldoende rendement te maken om continuïteit en zelfstandigheid te waarborgen.

Klanten: toegevoegde waarde

Van oorsprong zijn we een schoonmaakbedrijf. Over de landen heen is dit nog steeds onze grootste activiteit. In de loop van de tijd zijn hier producten, expertise en aanpalende diensten bijgekomen. Het gaat dan om specifieke diensten voor segmenten of grote klanten in luchtvaart, openbaar vervoer, zorg en industrie. Maar ook om zaken als groenvoorziening, het leveren van zorg en zorgservices, personeelsdiensten, vastgoedexpertise en technisch onderhoud. Onze toegevoegde waarde is enerzijds gelegen in dienstenoplossingen dichtbij het primaire proces van de klant, zoals bijvoorbeeld het reinigen van cleanrooms of productielocaties. Tegelijkertijd bieden we klanten toegevoegde waarde met unieke, specialistische dienstverlening, zoals bijvoorbeeld gevelmanagement en integraal facilitymanagement. In alle gevallen streven we naar gezonde langetermijnrelaties met klanten.

Doelen

  • Autonome groei in de gekozen markten, met een hoge klantwaardering op basis van NPS voor onze medewerkers en onze dienstverlening (NPS hoger dan 0).

  • Toonaangevend en goed zichtbaar (mentaal marktleider) in onze markten. Om te beginnen voor opdrachtgevers om daarmee commercieel succesvol te zijn. Daarnaast willen we in de arbeidsmarkt herkenbaar zijn als aantrekkelijke werkgever.

Medewerkers: betekenisvol werk

Wij streven ernaar dat iedere medewerker het werk als betekenisvol ervaart. Werk waar zij waardering voor krijgen, dat ze met plezier doen en dat van betekenis is voor anderen. Werk ook waarin hun talenten optimaal benut worden, want dat zorgt voor groei; van henzelf én van onze organisatie. Betekenisvol werk is onderdeel van een groepsbreed programma voor duurzame inzetbaarheid en wordt jaarlijks gemeten.

Doel

  • Onze medewerkers waarderen en doorleven de betekenis van hun werk en voelen zich trots en betrokken bij de diensten die wij leveren. Daar hoort bij dat wij aandacht hebben voor het sociale, vitale en financiële welbevinden van onze medewerkers. Wij meten dit met de Betekenisvol Werk-methodiek. Vanaf 2022 gaan we, na positieve ervaringen in Zwitserland, werken met de marktconforme GPTW-methodiek.

Maatschappij: alle activiteiten dragen positief bij

Voor Vebego is duurzaam en inclusief ondernemerschap de norm. Onze impact draagt bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), een universele oproep om mensen en de planeet te beschermen. Ons hoofddoel is SDG 8: eerlijk werk en economische groei. Iedereen die wil werken krijgt bij ons een kans. Daarnaast dragen we bij aan SDG 12: verantwoorde consumptie- en productiemethoden voor een veilige en schone omgeving. Dit doen we door CO2-neutraal en circulair te werken.

Doel

  • Het werk voor onze mensen is betekenisvol, divers en inclusief (SDG 8). In 2030 werken we volledig CO2-neutraal en circulair (SDG 12). SDG 8 en SDG 12 gaan we meten met GPTW en EcoVadis en rapporteren we volgens het GRI-raamwerk.

Organisatie: gezond rendement

Wij streven naar duurzame winst om de continuïteit en zelfstandigheid van onze organisatie te waarborgen en om onze impactambities te realiseren.

Doel

  • Jaarlijks een beoogd rendement op de gemanagede omzet van > 4 %.