De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

One language: EcoVadis en Great Place To Work

Om onze economische, milieu- en sociale prestaties objectief te kunnen vergelijken met peers en andere organisaties, hebben we in 2021 besloten dat we met al onze grote bedrijven opgaan voor de certificaten EcoVadis en GPTW; in 2025, zo is het doel, hebben alle elf bedrijven beide certificaten behaald. Vebego Zwitserland heeft sinds 2020 het GPTW-certificaat en slaagde in 2021 andermaal voor alle relevante vervolgtests.

De volgende stap: impact meten

In 2021 hebben we als Vebego gekozen voor de SDG’s 8 en 12. In vervolg hierop vinden in onze bedrijven in 2022 een reeks nulmetingen plaats op deze SDG’S. Voor de CO2-emissies is dit al in maart 2022 gebeurd. Als pilot is in 2021 een impactanalyse uitgevoerd bij Balanz Facilitair, met de scope op ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Dit Vebego-bedrijf wil de grootste sociale ondernemer in de facilitaire dienstverlening van Nederland zijn.

De resultaten van de pilot laten zien dat Balanz Facilitair aantoonbaar extra waarde creëert voor mensen en voor de maatschappij. Het bedrijf biedt betekenisvol werk en zorgt met opleidingen, jobcoaching en opbouw van werkervaring voor ontwikkeling van werknemers. Het bedrijf draagt ook bij aan een inclusieve samenleving. Met het beheer van accommodaties bevordert het bedrijf de veiligheid in de maatschappij. Het zorgt voor een schone werk- en leefomgeving. De analyse laat zien dat Balanz Facilitair zich wel nog kan verbeteren op milieugebied. Het bedrijf draagt met zijn energieverbruik bij aan de uitstoot van CO2. Bij het schoonmaken wordt schaars water gebruikt. Ook dragen schoonmaakmiddelen bij aan luchtvervuiling.

Vooruitblik

Voor 2022 zijn impactanalyses ingepland voor onder andere deze bedrijven:

  • Hago Next werkt samen met Impact Institute aan impactmetingen, gericht op de duurzaamheid van schoonmaakproducten en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

  • Vebego Airport Services werkt samen met Impact Institute aan een impactmeting van de Scope 1, 2 en 3 (CO2-uitstoot, afvalverwerking en energieverbruik).

  • Vebego Groenbedrijven bepalen op dit moment de scope van de impactmeting, op de thema’s biodiversiteit en arbeidsparticipatie.

Bij het meten van impact ziet het verdere pad er als volgt uit:
2022: Nulmeting CO2-footprint + D&I.
2022: Afronden materialiteitsanalyse ten behoeve van GRI.
2022: Formuleren Impact KPI’s voor Executive Board en Managing Directors.
2023: Impact ingevlochten in Planning- & Control-cyclus.
2024: Geïntegreerd jaarverslag 2023 met assurance (CSRD compliant).