De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Resultaatontwikkeling

Het nettoresultaat over 2021 is uitgekomen op € 28 miljoen (2020: € 17 miljoen), een rendement van 2,7% (2020: 1,7%). De verbetering ten opzichte van 2020 heeft een aantal oorzaken. Belangrijke reden is de omzetstijging van 5,6% en de margeverbetering op deze omzet. Een margeverbetering die ook mede is veroorzaakt door een aantal vrijvallen in 2021 van reserveringen die in 2020 zijn opgenomen. Ook hebben de bedrijven in Nederland voordeel gehad van de eenmalige reductie van de sociale lasten. Daarnaast heeft de omzetstijging in 2021 (5,6% ten opzichte van 2020) niet geleid tot een significante kostenstijging op indirect niveau, waardoor het indirecte kostenpercentage is gedaald. Ook in 2021 hebben de meeste bedrijven ervoor gekozen om kortetermijninvesteringen en uitgaven zo lang mogelijk uit te stellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het invullen van vacatures of het opstarten van projecten. De voortdurende onzekerheid over de ontwikkeling van de Covid-crisis is hier debet aan.

Vanaf begin 2022 is Vebego begonnen met een inhaalslag op de investeringen in de organisatie, met name in het kader van het project Designing our Future; deze zullen naar verwachting leiden tot een lager resultaat in 2022. Verderop in dit hoofdstuk gaan we dieper in op de verwachtingen voor 2022.