De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Omzetontwikkeling

Vebego

Voor de eerste keer in de lange Vebego-geschiedenis is de geconsolideerde omzet boven de € 1 miljard uitgekomen, een absolute mijlpaal. De omzet is gegroeid met 5,6% naar € 1.052 miljoen; in 2020 was dit
€ 996 miljoen. De autonome groei bedraagt in 2021 2,8%. De stijging van de geconsolideerde omzet komt ook omdat Vebego eind 2020 de meerderheid van de aandelen van NG2 Holding heeft overgenomen en daardoor de omzet in 2021 over het hele jaar heeft meegeconsolideerd.

Ook in 2021 heeft de Covid-crisis grote invloed gehad op de individuele bijdragen van bedrijven. Net zoals vorig jaar stond de omzet van de bedrijven die actief zijn op de luchthavens (Amsterdam, Zürich en Brussel) en bij de grote evenementenlocaties zwaar onder druk. De geconsolideerde omzet van Vebego is niettemin op peil gebleven. Dit komt door de stabiele omzet in de groen- en de zorgsector. Daarnaast zijn de schoonmaakbedrijven in 2021 in staat geweest om met extra werkzaamheden de omzet op niveau te houden. Ook de waardestijging van de Zwitserse frank heeft de omzet positief beïnvloed (+0,6%). De impact van acquisities en desinvesteringen over het boekjaar 2021 is zeer beperkt. De totale gemanagede omzet, waarbij de bijdrage van de joint ventures volledig meetelt, is stabiel gebleven op € 1,27 miljard (2020: € 1,27 miljard).

België

De geconsolideerde omzet in België is in 2021 gegroeid naar € 176 miljoen (2020: € 138 miljoen). Met name de uitbreiding van ons aandelenpakket in NG2 heeft stevig bijgedragen aan deze sterke stijging. Deze acquisitie draagt bij aan de verbetering van de positie van Vebego in de facilitaire dienstverlening. We zien daarnaast dat onze activiteiten in de zorg autonoom gegroeid zijn. De facilitaire bedrijven en de dienstenchequebedrijven hebben, net zoals in 2020, een moeilijk jaar gehad, maar hebben de omzet wel weten vast te houden. De dienstenchequebedrijven zijn voor het grootste deel eind 2021 door Vebego verkocht. De Belgische activiteiten zijn goed voor 17% (2020: 14%) van de totale omzet van Vebego.

Duitsland

Onze bedrijven in Duitsland zijn in staat geweest om de omzet vast te houden of om – in het geval van de uitzendactiviteiten – groei te realiseren. In 2020 hadden bijna alle activiteiten in Duitsland veel last van de Covid-crisis. Verloor ons uitzendbedrijf in 2020 nog 30% van de omzet, in 2021 zien we een herstel en groeit het bedrijf met ruim 10%, maar het blijft hiermee nog wel onder het niveau van 2019. De facilitaire activiteiten zijn ten opzichte van het voorgaande jaar in staat geweest om de omzet vast te houden. We zien een herstel van de omzet in hotels, de algemene schoonmaak is stabiel gebleven. De totale omzet van de bedrijven die actief zijn op de Duitse markt kwam uit op € 92 miljoen (2020: € 88 miljoen), 9% (2020: 9%) van de totale omzet van Vebego.

Nederland

In Nederland is de omzet van alle activiteiten uitgekomen op € 551 miljoen (2020: € 551 miljoen). De schoonmaakbedrijven en de groensector hebben de omzet op peil weten te houden. Facility management heeft door autonome groei meer omzet laten noteren dan in 2020. Bij de handelsactiviteiten zien we een teruggang in de verkoop van reguliere schoonmaakmiddelen, machines en materialen. De stijging bij middelen en materialen die te maken hebben met desinfectie is gelijkgebleven ten opzichte van 2020. De schoonmaakactiviteiten in de zorg zijn licht gegroeid; de zorgbedrijven hebben zich, in lijn met de verwachtingen, ontwikkeld. Het aandeel van de Nederlandse activiteiten is in 2021 52% (2020: 55%) van de totale omzet van Vebego.

Zwitserland

De omzet steeg naar € 234 miljoen (2020: € 219 miljoen). Deze stijging komt volledig door autonome groei, vooral op het gebied van facility management. Dankzij een aantal grote nieuwe klanten werd de omzet positief beïnvloed. De werkzaamheden van Vebego Airport Zürich zijn ten opzichte van 2020 licht verbeterd. Het regionale Zwitserse bedrijf Cleaning Service heeft ook dit jaar een sterke groei van ruim 17% laten zien. In Zwitserland is Vebego actief op het gebied van facilitaire dienstverlening, zorg en onderhoud. Zwitserland heeft een aandeel in de omzet van Vebego van 22%, net als in 2020.