De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Ons bestuur

Vebego wordt bestuurd door de Board of Directors, bestaande uit Ton Goedmakers (CEO) en Ronald Goedmakers (lid, daarnaast verantwoordelijk voor Impact/duurzaamheid en communicatie).

De dagelijkse leiding van Vebego ligt bij de Executive Board die wordt gevormd door de Board of Directors en vijf overige leden. Dit waren in 2021 Ferry Muller (CFO, inclusief risk, compliance, governance en IT), Giuseppe Santagada (COO voor Duitsland en Zwitserland), Mark van Haasteren (COO voor België en Nederland), Niel Cortenraad (CSO) en Peter van Montfort (CHRO, inclusief leiderschap, betekenisvol werk en talentmanagement).

In 2021 zijn wijzigingen in gang gezet in de samenstelling van de Executive Board. Ton Goedmakers is per 1 januari 2021 benoemd tot CEO van Vebego. Hij heeft deze rol overgenomen van Ronald Goedmakers die 16 jaar bestuursvoorzitter is geweest. Ronald blijft deel uitmaken van de Board of Directors. Vebego heeft bovendien per 1 januari 2021 haar Executive Board versterkt met COO’s Giuseppe Santagada en Mark van Haasteren. De uitvoering van de overige veranderingen vindt plaats in 2022.

Zo worden in 2022 een nieuwe CFO en een nieuwe CHRO benoemd. Bij hun opvolging wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de wens om tot een meer divers samengestelde Executive Board te komen. CFO Ferry Muller verlaat in het voorjaar van 2022 de organisatie na een dienstverband van zesentwintig jaar. Zijn opvolgster start per 1 september 2022. Tot die datum neemt Ronald Goedmakers tijdelijk de taken waar van de CFO. CHRO Peter van Montfort draagt in de loop van 2022 zijn portefeuille over aan zijn opvolgster. Peter blijft in een andere rol betrokken bij de organisatie. De Board is Peter en Ferry zeer erkentelijk voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij Vebego.

Ontwikkelingen

Door de organisatieverandering verandert ook rol van de Executive Board ten opzichte van de Vebego-bedrijven. De Executive Board krijgt de rol van ‘strategic architect’. Ze focust op strategische groei en wijst, binnen de kaders van onze groepsstrategie, financiële middelen toe aan de bedrijven. De bedrijven krijgen hierbij de benodigde ruimte om zelf te handelen. Met een consistente manier van aansturen en met duidelijke mandaten en KPI's worden ze gestimuleerd in hun ondernemerschap en in het vergroten van impact. Sinds 2021 is de operationele aansturing van onze vier kernlanden belegd bij twee COO’s die beiden ook zitting hebben in de Executive Board. De bedrijven rapporteren regelmatig aan de COO’s over de voortgang en ontwikkelingen.

De Vebego holding bepaalt de groepsstrategie. Ze voedt onze unieke cultuur en is verantwoordelijk voor portfoliomanagement, samenwerkingen & overnames en voor de niet-financiële en financiële audits. De holding beoordeelt de plannen van de bedrijven en geeft richting en ondersteuning als dat toegevoegde waarde heeft voor het collectief. Hierbij valt te denken aan zaken als IT-security, merkbeleid, auditing, de top 50 talentontwikkeling, impact en cultuur.

Corporate Secretary

Met de veranderingen in de topstructuur en een meer strategische rol voor de holding, was er behoefte aan een Corporate Secretary. Deze nieuwe rol wordt sinds begin 2022 vervuld door Suzanne van Nieuwenhuijzen. Zij is in deze rol de schakel tussen de Board of Directors, de Executive Board, de Raad van Commissarissen en het bestuur van de Stichting Administratiekantoor dat de aandelen van Vebego beheert namens de familie Goedmakers.

Wijziging vennootschappelijke topstructuur

Eind 2021 hebben wijzigingen plaatsgevonden in de vennootschappelijke topstructuur van Vebego. Deze wijzigingen hebben tot doel een versimpeling van de structuur en het beëindigen van overzeese vennootschappen. De huidige RvC is op 31 december 2021 benoemd als commissaris van Vebego B.V., als voortzetting van zijn benoeming bij de inmiddels ontbonden vennootschap Vebego International N.V. die was opgericht naar het recht van Curaçao. Voor een korte periode in 2022 heeft de Raad van Commissarissen bevoegdheid voor twee entiteiten (Vebego B.V. en Vebego Holding N.V). Na goedkeuring van de jaarrekening 2021 wordt Vebego Holding N.V. ontbonden en wordt Vebego B.V. het groepshoofd.