De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Vebego Foundation

De Vebego Foundation  initieert, organiseert en faciliteert maatschappelijke projecten die bijdragen aan onze missie: werken aan een betere toekomst voor kinderen en jongeren tot 25 jaar. Dat doen wij dichtbij en ver weg, rondom de thema’s werk, zorg en onderwijs. De Vebego Foundation wordt gefinancierd uit een jaarlijkse bijdrage door Vebego. Naast het werk van de Vebego Foundation ondersteunen afzonderlijke Vebego-bedrijven ook zelfstandig vrijwilligersinitiatieven en maatschappelijke partners. 
 

Mijn Inzet, Mijn Project 

Met ‘Mijn Inzet, Mijn Project’ ondersteunen we medewerkers die zich inzetten voor de maatschappij. Veel van onze collega’s zijn regelmatig actief met het mooier, gezonder en leuker maken van de leefomgeving van mensen om hen heen. Bijvoorbeeld door actief te zijn bij een sportvereniging of door vrijwilligerswerk te doen in een buurthuis.

In 2021 zijn zeventig aanvragen afkomstig uit vierentwintig verschillende bedrijven gehonoreerd en is € 35.000 gedoneerd. Er waren slechts zes aanvragen van buiten Nederland, de foundation richt zich in 2022 op het meer bekend maken van Mijn Inzet, Mijn Project, onder meer door een interne promotiecampagne in alle landen.

Bouwreizen 

De Vebego Foundation organiseert bouwreizen naar Sri Lanka en Marokko waar we met collega’s en lokale partijen letterlijk bouwen aan de toekomst.

Opnieuw konden in 2021 de bouwreizen en vele andere vrijwilligersactiviteiten vanuit Mijn Inzet, Mijn Project niet doorgaan. Ook bij de strategische partners kon er, vanwege de pandemie en de daaraan verbonden maatregelen, veel minder vrijwilligerswerk gedaan worden. Daarom hebben we ervoor gekozen om in 2021 al afgeronde projecten ver weg financieel te ondersteunen en, samen met onze partners dichtbij te kijken hoe we hen financieel een extra steuntje konden geven met een donatie.

Strategische partners 

In Nederland werkt de Vebego Foundation samen met Stichting Jarige Job . In het jaar 2021 heeft de Foundation nieuwe samenwerkingen verkend in Nederland, maar ook in België. Voor de zomer van 2022 zullen we een strategische samenwerking in Nederland aankondigen met Sam& voor alle kinderen . De samenwerking richt zich op het vergroten van het bereik van Sam& voor alle kinderen. In België gaan we samenwerken met FEESTvarken vzw. FEESTvarken bindt de strijd aan tegen armoede in België, onder andere door kinderen in armoede een fijne verjaardag te bezorgen.