De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

CO2 en milieu: minder negatieve impact, meer positieve impact

Vebego wil een positieve impact maken en eventuele negatieve impact actief verminderen. We gaan op een duurzame manier om met medewerkers en klanten, maar ook met het milieu. We nemen onze verantwoordelijkheid om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan. Dat willen we niet alleen zelf. Onze klanten verwachten ook dat we concreet bijdragen aan hun klimaatambities. Ons doel is dat we uiterlijk in 2030 CO2-neutraal werken binnen al onze activiteiten.

Maatregelen elektrisch wagenpark

De komende jaren nemen we diverse maatregelen, onder andere op de focusgebieden wagenpark, bedrijfskleding en huisvesting. Vebego faciliteert deze verduurzaming door raamcontracten af te sluiten met partners die bijdragen aan onze ambities en doelstellingen.
Ons geleasede wagenpark gaan we vanaf 2022 versneld verduurzamen door over te stappen naar een elektrisch wagenpark; dit moet in Nederland uiterlijk 2025 gerealiseerd zijn. Omdat de beschikbaarheid van elektrische auto's – als gevolg van de Covid-crisis en de oorlog in Oekraïne – onder druk staat, gaan we deze maatregelen de komende twee jaar gefaseerd doorvoeren.
De verduurzaming van het wagenpark leidt al in 2025 tot een forse reductie van de CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot van het gehele wagenpark over (2020 en) 2021 hebben we volledig gecompenseerd via investeringen in een VCS gecertificeerd Agroforesty-project in India. Door diversificatie van 500.000 hectare bestaande landbouwgrond, realiseert dit project een CO2-reductie van meer dan 700.000 ton.

CO2-uitstoot

CO2 emissie per categorie (ton)

 

2020

  

2019

      

Leaseauto’s

 

12.687

  

13.574

Woon-werk

 

2.548

  

2.892

Verwarming

 

1.302

  

1.317

Elektriciteit

 

705

  

731

Zakelijke reizen

 

283

  

332

Brandstof

 

350

  

241

Bedrijfsvoertuigen

 

40

  

6

Vliegreizen

 

5

  

33

      

Totaal

 

17.920

  

19.126

In 2019 en 2020 hebben we veel data verzameld over de CO2-uitstoot van al onze bedrijven. Met behulp van deze data hebben we in 2021 de CO2-voetafdruk van Vebego in kaart gebracht. Onderdeel van de CO2 roadmap is het inrichten van een adequate en groepsbrede rapportage van onze uitstoot. We optimaliseren het huidige systeem, zodat vanaf we volgend dit boekjaar de uitstoot tijdig en betrouwbaar kunnen rapporteren. De 2021 cijfers zijn eind mei pas beschikbaar, vandaar dat wij hier slechts de cijfers over 2019-2020 weergeven.

Generieke en bedrijfsspecifieke roadmap

Op basis van de informatie die we in de afgelopen twee jaar verzameld hebben, gaan we in april 2022 een generieke roadmap opstellen. Hierin staat aangegeven welke maatregelen Vebego kan nemen om de CO2-uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, bedrijfskleding en huisvesting. Op basis van de generieke roadmap maken alle bedrijven desgewenst een eigen, bedrijfsspecifieke roadmap. Hierin geeft elk bedrijf aan waar zij zelf vat op hebben en welke bedrijfsspecifieke maatregelen zij gaan nemen. Op basis van de specifieke roadmap kan Vebego sturen en meten of de genomen maatregelen inderdaad werken om onze doelstelling – volledig CO2-neutraal werken in 2030 – te halen.

Bedrijfskleding en huisvesting

Bij bedrijfskleding is CO2-neutraliteit een vereiste bij ieder inkooptraject. Samen met de bedrijven doorlopen wij momenteel een selectieproces zodat we in de loop van 2023 komen tot een CO2-neutraal assortiment van onze bedrijfskleding.

Bij iedere beslissing voor (nieuwe) huisvesting is CO2-reductie onderdeel van de businesscase. CO2-reductie zal nadrukkelijk onderdeel uitmaken van het strategisch plan huisvesting. Op lokaal niveau managen onze bedrijven hun energieverbruik vaak via milieumanagementsystemen en laten ze hun energie-reductiedoelstellingen ISO 140001 certificeren.

EcoVadis

Om in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn, vragen we al onze suppliers om CO2-neutraal te werken. Om zicht te krijgen op de CO2-uitstoot van onze leveranciers gaan we werken met de Carbon Action Module van EcoVadis. EcoVadis beheert een (wereldwijd) samenwerkingsplatform waarmee bedrijven de prestaties van hun leveranciers op het gebied van duurzaamheid kunnen evalueren. In 2022 moeten bijvoorbeeld vijftig van onze honderd belangrijkste leveranciers onder het EcoVadis-label vallen en zijn er stappen gezet in de verdere CO2-reductie ten aanzien van de dienstverlening van onze leveranciers.

Onze klanten vinden het belangrijk dat onze CO2-uitstoot gecertificeerd wordt door een externe partij. Wij zullen de komende jaren dan ook toewerken naar CO2-certificering voor onze bedrijven. De emissiequota en voetafdruk van onze schoonmaakactiviteiten laten we in de eerste helft van 2022 meten via SGS .

Minder waterverbruik, meer water elders

Als onderdeel van onze dienstverlening verbruiken we veel water. Onze bedrijven hebben de ambitie vastgelegd om te streven naar een waterbesparing van één emmer – 20 liter – per schoonmaakuur. We besparen bij het reinigen van oppervlakken nu al water door te kiezen voor innovatieve materialen en technieken. In partnerschap met MADE BLUE zet Vebego zich sinds 2015 in om deze vermindering van negatieve impact om te zetten in een positieve maatschappelijke impact. Elke verminderde liter water wordt samen met MADE BLUE beschikbaar gemaakt als drinkwater in ontwikkelingslanden. Zo is inmiddels meer dan 100 miljoen liter schoon drinkwater beschikbaar gemaakt op plekken op aarde waar dat het meest nodig is.