De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Voorwoord

2021 leek in veel opzichten op het coronajaar 2020. De treinen, vliegvelden en kantoren waar wij ons werk doen waren soms akelig leeg. Veel van onze klanten moesten op- en afschakelen en meeveren met de veranderende maatregelen. Tegelijkertijd was de vraag naar onze diensten vanuit de zorg groot en hadden we profijt van de extra aandacht voor hygiëne. Het was opnieuw een VUCA-jaar: Volatile, uncertain, complex and ambiguous. Een jaar vol onzekerheden, met bedreigingen én kansen. 

We zijn er trots op dat we in zo’n jaar een robuust resultaat hebben gerealiseerd, met goede financiële cijfers. Daarbij zijn we onder de indruk van de flexibiliteit waarmee onze bedrijven hebben geanticipeerd en gereageerd op de soms snel wisselende omstandigheden. Het sterkt ons in onze overtuiging dat we het ondernemerschap in onze bedrijven moeten koesteren, inclusief de beslisruimte die hierbij hoort.

Strategie doorgezet, acquisitie hectas

In 2021 hebben we er, ondanks de onzekerheid, voor gekozen om de eerder ingezette strategie door te zetten. We zijn doorgegaan met de uitwerking van Designing our Future, ons ontwerp uit 2020 waarmee we koersen op elf grote bedrijven in vier landen. Belangrijke stap hierin was in 2021 de acquisitie van hectas Facility Services. Deze overname, de grootste in de geschiedenis van ons bedrijf, is begin 2022 afgerond. We waren in Duitsland al jaren op zoek naar een passende partij om onze positie als facilitair dienstverlener te versterken. Bij de overname hebben we goed gekeken naar de ‘cultural fit’.

Executive Board: nieuwe rol uitgediept, op weg naar meer diversiteit

De Executive Board beleefde het eerste jaar in een andere rol en in een andere samenstelling. Met Ton Goedmakers als nieuwe CEO van Vebego heeft de Board in 2021 haar rol als strategisch architect van Vebego verder ingevuld en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Naast het toetreden van Giuseppe Santagada en Mark van Haasteren, beiden als COO, is in 2021 in goed overleg besloten om nieuwe mensen te zoeken voor de functies van CFO en CHRO. Deze verandering wordt direct benut om ook op board level meer diversiteit te creëren, zodat Vebego ook hier een juiste afspiegeling is van de maatschappij.

Onze impact: betekenisvol werk

Vebego wil vooroplopen als inclusief werkgever. We kunnen impact maken door betekenisvolle banen te creëren, waarbij we iedereen mee willen laten doen, ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, ook mensen met een migratie-achtergrond. In 2021 hebben we gekozen voor Great Place To Work (GPTW) als manier om stelselmatig te blijven werken aan goed werkgeverschap. De methodiek meet, naast tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers, de mate van diversiteit en inclusie. Doel is dat al onze bedrijven, in navolging van Vebego in Zwitserland, uiteindelijk het GPTW-certificaat verwerven.

Meer oog voor maatschappelijk rendement 

We willen niet alleen impact maken op mens, milieu en maatschappij, we willen deze ook goed kunnen meten. In 2020 hebben we hiervoor samenwerking gezocht met het Impact Institute. Samen met hen gaan we het creëren van betekenisvol werk en het actief bijdragen aan een circulaire economie uitdrukken in harde cijfers. Het is het begin van een grotere beweging waarin we binnen én buiten Vebego het maatschappelijk rendement van bedrijfsactiviteiten zoals de onze letterlijk en figuurlijk beter leren waarderen.

Diversiteit & duurzaamheid

Om ‘future fit’ te zijn, gaat Vebego inclusief en duurzaam te werk. Vebego was een pionier op impactgebied; in 2021 hebben we onze impactstrategie aangescherpt, met focus op SDG 8 (eerlijk werk en economische groei) en SDG 12 (verantwoordelijke consumptie en productie). Naast onze inspanningen op het gebied van betekenisvol werk hebben we ons in 2021 ingezet voor diversiteit op de werkvloer. Zo organiseerde Vebego op Diversity Day een webinar over inclusie. Ook hebben we het Charter Diversiteit ondertekend. Op de werkvloer is Vebego zeer divers qua gender (71% vrouwen), leeftijd en achtergrond. Bij indirecte functies en in de managementlagen is dat beduidend minder. Dat gaan we verbeteren: meer vrouwen verdienen een plek in bestuurlijke functies.

Onze bedrijven gaan hun duurzaamheidsresultaten rapporteren volgens de aanpak van het Global Reporting Initiative. In 2021 hebben we ons, samen met negen andere Nederlandse bedrijven, geschaard achter de doelstellingen van het Science Based Targets initiative. Zelf gaan we een stap verder: we willen in 2030 volledig CO2-neutraal werken; hiervoor is in 2021 het project CO2-neutraal in het leven geroepen. Als onderdeel hiervan koersen we in Nederland op een fossielvrij wagenpark in 2025, gebaseerd op elektrische voertuigen. 2021 was ook het jaar dat we samen met Made Blue de grens van 100 miljoen liter schoon drinkwater hebben bereikt. 

Maatschappelijk betrokken

Betekenisvol werk, duurzaamheid en diversiteit zijn een zaak van de lange adem. Maar soms is directe actie nodig, zoals tijdens de overstromingen in de zomer van 2021 in Limburg, Duitsland en België. Onze bedrijven en hun medewerkers hebben de handen uit de mouwen gestoken en huizen weer bewoonbaar helpen maken, onder andere met materialen die we hiervoor beschikbaar hebben gesteld.

Waardering voor dienstverlening

Met het herontwerp van ons bedrijf scheppen we randvoorwaarden om meer toegevoegde waarde te creëren voor klanten en om te excelleren in onze dienstverlening met innovatieve concepten. In 2021 hebben we op diverse vlakken erkenning gekregen voor onze dienstverlening. Dit is gebeurd in de vorm van certificaten en awards zoals de Green Park Award, de Golden Service Award en de Best Practice Award. De waardering zien we ook terug in de hogere scores voor onze bedrijven in de Net Promotor Score (NPS).

Verdere verandering in 2022

De komende jaren krijgen de organisatie-ontwerpen en de strategische plannen die in 2021 zijn gemaakt verder vorm en inhoud. In 2022 zullen we opnieuw veel tijd, geld en energie stoppen in de organisatieverandering en in de investeringen die hierbij horen. Daarbij denken we te kunnen profiteren van de kracht van het collectief dat Vebego is. Een groot familiebedrijf met een eigen, onderscheidend verhaal – zoals het winnen van de Familiebedrijven Award 2022 bewijst – en een door iedereen gedeelde missie. Een aantrekkelijke werkgever, wat een groot goed is in de huidige zeer krappe arbeidsmarkt. Een organisatie met veel expertise over de bedrijven heen, met volop mogelijkheden om kennis uit te wisselen en om samen te innoveren, voor medewerkers, klanten, milieu en maatschappij. We gaan dit jaar ook de voorbereidingen treffen voor het vieren van ons tachtigjarig bestaan in 2023.

We bedanken al onze medewerkers voor hun betekenisvolle werk in 2021 en al onze klanten voor hun vertrouwen en waardering in het afgelopen jaar.

Ton Goedmakers, CEO

                                      Ronald Goedmakers