De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bericht van de Raad van Commissarissen

Het was opnieuw een jaar waarin Covid-19 een grote rol speelde. Maar er was toch een belangrijk verschil. In 2020 zat de Raad van Commissarissen dicht op de uitvoering.

Samengevatte jaarrekening Vebego Holding 2021

De samengevatte jaarrekening is een verkorte versie van de geconsolideerde jaarrekening 2021 van Vebego Holding N.V. Deze samengevatte jaarrekening bevat niet alle informatie die in de volledige jaarrekening wordt verstrekt en dient gelezen te

Geconsolideerde balans per 31 december 2021 (voor winstbestemming)

(In duizenden euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2021

(In duizenden euro)

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2021

(In duizenden euro)

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Board of Directors van Vebego Holding N.V.

Kerncijfers

Bij Vebego hanteren we de begrippen ‘gemanaged’ en ‘geconsolideerd’. De geconsolideerde omzet van € 1.052 miljoen bevat de omzet van alle bedrijven waarin Vebego overwegende zeggenschap heeft.

Net Promotor Score

Vebego streeft naar langetermijnrelaties met haar klanten, partners en leveranciers. Om continu klantfeedback te ontvangen hebben wij in 2020 Net Promotor Score (NPS) als meetmethode geïntroduceerd bij het grootste deel van onze 100%-bedrijven.

Grote flexibiliteit, versnelde innovatie

2021 stond grotendeels in het teken van corona. Met onze dienstverlening op luchthavens en in treinen, in de (thuis)zorg en in de kantooromgeving, moesten we ook het afgelopen jaar meeveren met de maatregelen en de ontwikkelingen.

‘Spoorpark Tilburg is een prachtig park geworden, met een duidelijke maatschappelijke functie’

Spoorpark Tilburg werd in 2019 geopend. Het perceel midden in de stad, eerder rangeerterrein van NS en logistieke hub van Van Gend & Loos, is omgetoverd tot een levendig stadspark.

Toon meer resultaten