De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Groepswinst- en verliesrekening over 2020

(In duizenden euro)

  

2020

  

2019

      

Netto-omzet

 

995.998

  

940.870

Kostprijs van de omzet

 

789.294

  

764.892

      

Bruto-omzetresultaat

 

206.704

  

175.978

Verkoopkosten en algemene beheerkosten

 

183.141

  

166.398

      

Netto-omzetresultaat

 

23.563

  

9.580

Financiële baten en lasten

 

-812

  

-777

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

 

22.751

  

8.803

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

 

-5.542

  

-4.405

Resultaat deelnemingen

 

95

  

4.844

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

 

17.304

  

9.242

Aandeel derden

 

-577

  

-23

      

Resultaat

 

16.727

  

9.219