De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Vooruitblik 2021

Gezien de hoge mate van onzekerheid is het niet eenvoudig om goed en onderbouwd vooruit te blikken op 2021. Vebego heeft al haar bedrijven gevraagd om in voorbereiding op de begroting 2021 een aantal scenario’s te maken. Daarbij werken we niet vanuit een uniform raamwerk, maar vragen we om maatwerk omdat de verschillen per land en per sector groot zijn. Vebego verwacht in de tweede helft van 2021 een stijging van de vraag naar diensten, met name bij de luchthavens, de evenementenlocaties en bij de “leisure”-klanten. Sectoren die tijdens de lockdown zwaar getroffen zijn, zullen na opening te maken krijgen met een explosieve vraag.

Het resultaat over 2021 zal lager uitvallen dan dit boekjaar, vooral door de inhaalslag aan investeringen die niet gedaan zijn in 2020. Ook wordt komend jaar een aantal grote strategische projecten uitgerold om door te kunnen groeien naar het krachtige collectief dat Vebego in 2025 wil zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, de verdere uitrol van een standaard digitale werkplek, het delen van kennis en expertise over de bedrijven heen, de positionering van onze bedrijven en het verkleinen van onze CO2-voetafdruk. 

Het belangrijkste project voor de komende jaren is “Designing our Future”. In 2020 is Vebego gestart met het versterken van de organisatie en daarmee ook haar marktpositie. Het voornemen is om in 2023 in totaal elf grote bedrijven te vormen in België, Duitsland, Nederland en Zwitserland, actief in schoonmaak, facilitair management, groenvoorziening, personeelsdiensten en zorg. Ook is het voornemen om de bestaande shared services in Nederland uit te breiden met nieuwe functies en expertiseteams die alle Vebego-bedrijven in Nederland professionele ondersteuning kunnen bieden. De voorgenomen herstructureringen leiden vanaf 2021 ook tot wijzigingen in de organisatiestructuren. De ondernemingsraden worden hier nauw bij betrokken. Medewerkers die te maken krijgen met verandering van werk door de samenvoeging van bedrijven zullen zorgvuldig worden begeleid. Op langere termijn neemt het aantal arbeidsplaatsen toe door de te verwachten groei. 

Ook in België en Duitsland streeft Vebego naar het op termijn samenvoegen en verder versterken van de activiteiten in facilitaire dienstverlening, zorg en uitzendwerk, ondersteund door shared services in die landen. In Zwitserland is al in 2018 begonnen met de transformatie van de huidige facilitaire dienstverlener Vebego AG. Na afronding van deze transformatie wordt een roadmap opgesteld, met als doel om aanvullende synergiën te realiseren en om te komen tot één bedrijf in Zwitserland op het gebied van schoonmaak en facilitaire dienstverlening. 

De Vebego-bedrijven zijn voortdurend bezig hun dienstverlening te verbeteren en te vernieuwen, met het doel klanten beter en efficiënter te helpen, maar vooral ook om het werk lichter te maken voor de medewerkers. De R&D investeringen die op dit gebied gedaan worden, nemen we mee in de lopende bedrijfsvoering en voldoen niet aan de criteria ter activering op de balans.