De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Impact

Goed doen zit in onze genen. We vinden het daarom belangrijk om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals van de VN, op weg naar een duurzamere en betere wereld in 2030. We zijn de dialoog aangegaan met onze stakeholders en hebben de bedrijfsactiviteiten van Vebego (businessportfolio) geanalyseerd. Op basis hiervan hebben we besloten om ons als collectief primair te richten op onze bijdrage aan SDG 8 (decent work and economic growth) en SDG 10 (reduce inequalities).

Focus op SDG's 8 en 10

We geloven dat wij vanuit onze rol als werkgever  de grootste impact maken en ongelijkheid kunnen verkleinen. Wij streven naar het bieden van meer en inclusievere werkgelegenheid en willen ál onze medewerkers betekenisvol werk bieden; hierbij vinden wij het belangrijk dat zij dit zelf ook echt als betekenisvol ervaren. We willen onze medewerkers empoweren, ze uit de schaduw laten treden en kansen bieden. Intern borgen we dit onder andere door zorg te dragen voor een inclusieve cultuur. Ook schenken we veel aandacht aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en aan hun sociale, vitale en financiële welbevinden. Dit vraagt van ons om faciliterend leiderschap, om mensen die weten hoe ze ruimte kunnen bieden aan talenten en initiatieven. We hebben een HR-visie geformuleerd die als basis dient voor deze transitie en deze vorm van leiderschap.

We monitoren het welbevinden van onze medewerkers structureel, met de wetenschappelijk onderbouwde meetmethode Betekenisvol Werk . Maar het gaat verder. Het is onze droom dat we ervoor kunnen zorgen dat er meer maatschappelijke waardering komt voor het soort werk dat onze mensen doen. Nog te vaak wordt er neergekeken op de beroepsgroepen aan de basis van onze arbeidsmarkt, terwijl hun bijdrage van wezenlijk belang is voor het behoud van een prettige, schone en veilige leefomgeving. Wij willen de maatschappelijke positie van deze beroepsgroepen verstevigen door het belang van hun werk zichtbaar te maken, zodat zij de waardering krijgen die ze verdienen.

Wij steunen en stimuleren ook dat onze bedrijven zelf diverse projecten, programma’s en initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan de SDG’s. Het gaat dan om initiatieven die een positieve impact hebben op klanten en eindgebruikers, bijvoorbeeld omdat ze raken aan hun dienstverlening of aan de directe omgeving waarin onze bedrijven actief zijn.

Bij het maken van impact worden de bedrijven met advies ondersteund door de Vebego holding. Wij focussen als Vebego op SDG 8 en SDG 10. Tegelijkertijd geven we alle bedrijven keuzevrijheid. Zo doen wij recht aan het brede portfolio van Vebego en haar bedrijven én aan de behoefte van onze dochterbedrijven om aan te sluiten bij ontwikkelingen van klanten en de markt.