De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Een nieuwe fase: One family. One culture. One language.

De Vebego-strategie is gericht op groei en impact. De afgelopen drie jaar hebben we met “Vebego vitaliseert” de basis van onze organisatie al op orde gebracht. Hierbij is veel bereikt: we werken beter samen, IT en processen zijn eenduidiger geworden. Ook hebben we meer zicht gekregen op onze impact bij klanten, medewerkers en de maatschappij. De afgelopen jaren is zo het fundament gelegd voor verdere groei en zijn we klaar voor de volgende stap. 

De komende vijf jaar starten onder de noemer One family. One culture. One language. diverse nieuwe initiatieven en projecten, in aanvulling op projecten die doorlopen vanuit de eerste fase van Vebego 2025. Alle projecten dienen hetzelfde, gezamenlijke doel: Vebego gezond en fit houden, zodat we ook na 2025 de beste kwaliteit dienstverlening leveren en zoveel mogelijk mensen betekenisvol werk bieden. Voorbeelden van projecten zijn het verbeteren van de positionering van de bedrijven, het bereiken van CO2-neutraliteit in 2030, en het ontwikkelen van een audit framework voor bedrijven om alle vereisten en verwachtingen vanuit overheidsinstanties goed te borgen.

Designing our Future

Het belangrijkste project binnen Vebego 2025 is “Designing our Future”. Dit project richt zich op het bouwen van een krachtige organisatie die bestaat uit een select aantal bedrijven met slagkracht die zich verder kunnen ontwikkelen tot toonaangevende spelers in hun markt. Door Vebego te herstructureren en op onderdelen te vereenvoudigen willen we verdere groei, impact en effectiever werken mogelijk maken. Eind 2020 is besloten tot deze herinrichting en is de eerste fase gestart. Inmiddels is verder uitgewerkt hoe we de herstructurering naar grotere bedrijven willen aanpakken en in welke fases dat gebeurt. Het voornemen is om in 2023 elf grote bedrijven te vormen in België, Duitsland, Nederland en Zwitserland, actief in schoonmaak, facilitair management, groen dienstverlening, personeelsdiensten en zorg. Deze bedrijven worden nog aantrekkelijker om mee en voor te werken, dankzij ondernemerschap, slimme en soepele processen en alle aandacht voor klanten en medewerkers.

Landen en activiteiten
Nederland

Het plan is om in Nederland in twee jaar tijd vijf grote bedrijven te vormen, actief in schoonmaak, groen dienstverlening, zorg, facility management en products & systems. Het voornemen is ook om het bestaande service- en expertisecentrum uit te breiden met enkele nieuwe functies en om extra expertise op te bouwen in de manier waarop we alle Vebego-bedrijven in Nederland goed en efficiënt kunnen ondersteunen op korte en langere termijn. Deze voorgenomen besluiten brengen wijzigingen met zich mee. De ondernemingsraden worden hier nauw bij betrokken. We zullen het transitieproces met grote zorgvuldigheid inrichten. Medewerkers die door het samenvoegen van bedrijven te maken krijgen met een verandering van werk kunnen rekenen op zorgvuldige begeleiding.

België, Duitsland en Zwitserland

Ook in België en in Duitsland streeft Vebego naar het op termijn samenvoegen en verder versterken van de activiteiten in facilitaire dienstverlening, zorg en uitzendwerk. Al in 2018 is in Zwitserland begonnen met de transformatie van de huidige facilitaire dienstverlener Vebego AG, met als doel om in 2023 een toonaangevende serviceorganisatie op het gebied van schoonmaak en facilitaire dienstverlening te zijn.

Minder systemen, minder bedrijven: meer samenwerking, meer grip 

Vebego heeft ondernemerschap altijd ruim baan gegeven. Dit heeft het bedrijf veel gebracht. Het was misschien wel het geheim achter het succes en de onstuimige groei: een brede range aan activiteiten in meerdere landen, ooit acht, nu vier. Keerzijde is dat er gaandeweg een veelheid aan werkmaatschappijen, houdermaatschappen, werkwijzen en systemen is ontstaan. Ferry Muller is Chief Financial Officer bij Vebego en ook verantwoordelijk voor risk, compliance, governance en IT. Hij schetst de consequenties: ‘Vebego werkt van oudsher vanuit vrijheid en verantwoordelijkheid. Haast voor ieder nieuw idee werd een BV opgetuigd en vaak ook nog een houdermaatschappij om risico’s te beperken. Veel bedrijven hebben eigen tools, een eigen controller, een eigen backoffice. Er zijn binnen Vebego 20 financiële systemen, meer dan 140 juridische entiteiten en 80 bedrijven met een serieuze winst- en verliesrekening. Er zijn 40 full audits per jaar en 50 reviews bij de joint ventures. Dit alles zorgt zowel operationeel - hoe regel je bijvoorbeeld de controlling bij al die bedrijven? - als juridisch voor veel werk.

Interne en externe aanjagers van verandering

De druk om aan de slag te gaan met al die systemen en bedrijven is de laatste jaren steeds groter geworden. Intern is voor iedereen duidelijk dat er veel efficiency te winnen is met het inrichten van slimme en soepele processen en met het bundelen van kennis en expertise waar alle Vebego-bedrijven gebruik van kunnen maken. Maar is er ook volop druk van buiten. Muller: ‘De laatste vijf, zes jaar hebben we te maken met steeds complexere wet- en regelgeving, zoals de Wet ketenaansprakelijkheid, de Wet op de identificatieplicht, de AvG. Ook de ontwikkelingen op IT-gebied gaan razendsnel. Het is op het niveau van al die individuele bedrijven haast niet bij te benen en ook helemaal niet effectief. Daarnaast speelt ook mee dat het beheer van risico’s voor grote ondernemingen als Vebego fundamenteel is veranderd. Veel meer dan vroeger moet je als moedermaatschappij kunnen laten zien dat je in control bent, dat je zicht hebt op alle bedrijven onder je, dat je op het niveau van de hele groep risico’s onderkent en beheerst.’ 

Bedrijfsprocessen vereenvoudigen, backoffices integreren

Voor Muller komen met “Designing our Future”, belangrijk onderdeel van Vebego 2025, twee werelden samen. De strategische keuze van Vebego om de groep te herstructureren en om daarbij te kiezen voor minder bedrijven met meer slagkracht en meer impact, sluit direct aan op zijn wensen als CFO. Het wordt nu goed mogelijk om de bedrijfsvoering te vereenvoudigen en om via integratie van backoffice processen veel meer te profiteren van de kracht van het collectief dat Vebego is. ‘Met Designing our Future besparen we tijd, energie en geld, omdat we minder juridische entiteiten hebben en meer gerichte ondersteuning vanuit shared services. We gaan onze specialisten en onze kennis en kunde op één plaats organiseren. Dit geeft niet alleen extra zekerheid qua continuïteit, we kunnen ook veel gerichter gaan inzetten op kwaliteitsverbetering op gebieden als boekhouding, belastingen, accountant, bank, personeel, finance en auditing. We raken tegelijkertijd ook beter in control, hebben betere sturing en weten zeker dat we compliant zijn. Die dubbele winst is er ook op IT-gebied. Nu we de IT steeds meer centraal gaan regelen biedt dit niet alleen schaalvoordelen bij bijvoorbeeld werkplekbeheer, maar versterken we ook meteen onze cybersecurity.’

Legal Tax Framework

Het ontwerp voor de herstructurering van Vebego is gereed, nu volgt de verdere implementatie. Er is de afgelopen jaren al veel in gang gezet zoals centrale inkoopafdelingen in Nederland en België, en een financieel backoffice voor de Nederlandse schoonmaakbedrijven op één platform. Maar ook dan is er in 2021 nog volop werk ‘aan de achterkant’, zoals Muller het noemt, waaronder het samensmelten van een kleine 30 bv’s. Belangrijke stap in 2021 wordt ook het ontwikkelen van een Legal Tax Framework voor geheel Vebego. Muller: ‘We willen komen tot een vaste set normen voor fiscale wet- en regelgeving, een toetsingskader waar alle bedrijven op worden getoetst. Zo komen we tegemoet aan de wensen van onze stakeholders zoals de Belastingdienst en de accountant. Zo zorgen we dat het voor alle bedrijven eenvoudiger wordt om aan alle regels te voldoen, risico’s te vermijden en te verlagen.’