De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Strategie Vebego 2025

Om onze ambitie  te realiseren, moeten we in de markt gezamenlijk onze positie versterken. Vanaf 2017 heeft Vebego daarom de strategie “Vebego 2025” ontwikkeld. De strategie, inmiddels deels geïmplementeerd, is erop gericht om Vebego te transformeren van een groep autonome bedrijven naar een krachtig collectief in 2025. 

Toegevoegde waarde

Van oorsprong zijn we een schoonmaakbedrijf. Over de landen heen is dit nog steeds onze grootste activiteit. In de loop van de tijd zijn hier producten, expertise en aanpalende diensten bijgekomen. Het gaat dan om specifieke diensten voor segmenten of grote klanten in luchtvaart, openbaar vervoer, cleanrooms, en industrie. Maar ook om zaken als groenvoorziening, het leveren van zorg, personeelsdiensten, circulaire oplossingen en technisch onderhoud. Onze toegevoegde waarde is enerzijds gelegen in dienstenoplossingen dichtbij het primair proces van de klant, zoals bijvoorbeeld het reinigen van cleanrooms. Tegelijkertijd bieden we klanten ook toegevoegde waarde met unieke, specialistische dienstverlening, zoals bijvoorbeeld gevelmanagement en integraal facilitymanagement. We streven in alle gevallen naar gezonde langetermijnrelaties met klanten.

Samenwerking en uniformiteit

Cruciaal onderdeel van Vebego 2025 is onze positionering als aanbieders van toegevoegde waarde. Tweede speerpunt van de strategie is zichtbaarheid in de markt als krachtig collectief. We stemmen de individuele positionering van de bedrijven en de Vebego-brede positionering nauw op elkaar af, vanuit ons credo: "Alleen ga je sneller, samen kom je verder”. Om deze positionering te versterken reduceren we de komende jaren het aantal merken waarmee we ons presenteren. De transitie die is ingezet stimuleert het ondernemerschap en de samenwerking tussen bedrijven, bijvoorbeeld in hun marktbewerking en kennisuitwisseling. Ook intern benutten we het potentieel van het collectief beter door de processen, systemen en organisatiemodellen in de bedrijven sterk te uniformeren. Deze aanpak moet in 2025 leiden tot meer tijd voor aandacht voor klanten en medewerkers, meer herkenbaarheid in de markt én meer financiële ruimte om impact te maken. Dat is en blijft ons primaire doel: meer impact maken op klanten, medewerkers en maatschappij.

De kerndoelen van onze strategie zijn:

  • Sterke autonome groei in de gekozen markten, met een hoge klantwaardering op basis van Net Promotor Score voor onze medewerkers en onze dienstverlening.

  • Onze medewerkers waarderen en doorleven de betekenis van hun werk en voelen zich trots en betrokken bij de diensten die wij leveren. Daar hoort bij dat wij aandacht hebben voor het sociale, vitale en financiële welbevinden van onze medewerkers. Wij meten dit met de Betekenisvol Werk-methodiek.

  • Klanten, eindgebruikers en op termijn de gehele maatschappij krijgen meer en meer waardering voor onze medewerkers en het belangrijke werk dat zij dagelijks verzetten. Onze impactambitie is dan ook: waardering van iedereen voor het betekenisvolle werk dat wij samen iedere dag doen, met een grote diversiteit aan medewerkers. Daarbij bieden wij iedereen die wil werken een kans.

  • 100% compliant: we werken altijd binnen de kaders van de wet en de normen en waarden die wij zelf stellen.

  • Duurzame winst om continuïteit te waarborgen en om onze impactambities te realiseren.