De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Omzetontwikkeling

Vebego

De geconsolideerde omzet van Vebego is in 2020 met 6% gegroeid naar € 996 miljoen; in 2019 was dit € 941 miljoen (+7%). De autonome groei is in 2020 met 2% beperkt gebleven. De stijging van de geconsolideerde omzet komt vooral omdat Vebego in 2020 de meerderheid van de aandelen van twee joint ventures heeft overgenomen en de omzet daarvan in 2020 heeft meegeconsolideerd. De coronacrisis heeft grote invloed gehad op de individuele bijdragen van bedrijven. De bedrijven die actief zijn op de luchthavens (Amsterdam, Zürich en Brussel) zijn in omzet fors lager uitgekomen dan in het voorgaande jaar. Ook de bedrijven die actief zijn bij de grote evenementenlocaties en in de uitzendbranche laten negatieve groeicijfers zien. De geconsolideerde omzet van Vebego is niettemin op peil gebleven door de stabiele omzet in de zorgsector en doordat ook de schoonmaakbedrijven in staat zijn geweest om met extra werkzaamheden de omzet op niveau te houden. In 2020 zijn er geen grote aan- en verkopen geweest. De waardestijging van de Zwitserse frank heeft de omzet nauwelijks beïnvloed. De totale gemanagede omzet, waarbij de bijdrage van de joint ventures volledig meetelt, is uitgekomen op € 1,27 miljard (2019: € 1,23 miljard), een stijging van 3% ten opzichte van 2019.

België
Altrio verzorgde met mobiele testteams meer dan 100.000 coronatests in samenwerking met de universiteiten van Antwerpen en Gent

De geconsolideerde omzet in België is in 2020 fors gegroeid naar € 138 miljoen (2019: € 74 miljoen). Met name de overname van de aandelen van een joint venture partner heeft voor € 36 miljoen bijgedragen aan deze sterke stijging. De facilitaire bedrijven en de dienstenchequebedrijven hebben het in 2020 door de coronacrisis moeilijk gehad. De thuisverpleging liet daarentegen een positieve omzetontwikkeling zien. De Belgische activiteiten zijn goed voor circa 14% (2019: 8%) van de totale omzet van Vebego.

Duitsland

De activiteiten in Duitsland hebben binnen de groep het meest te lijden gehad onder de coronacrisis. Ons uitzendbedrijf heeft 30% van de omzet verloren in vergelijking met 2019. Ook de facilitaire activiteiten zijn ten opzichte van het voorgaande jaar gekrompen. Vooral de bedrijven die actief zijn in hotels en in logistieke dienstverlening bij de grote warenhuizen hebben forse reducties moeten incasseren. De thuisverpleging is stabiel gebleven. De totale omzet van de bedrijven die actief zijn op de Duitse markt kwam uit op € 88 miljoen (2019: € 114 miljoen), circa 9% (2019: 12%) van de totale omzet van Vebego.

Nederland

In Nederland is de omzet van alle activiteiten gestegen tot € 551 miljoen (2019: € 544 miljoen). De schoonmaakbedrijven hebben door extra werkzaamheden (o.a. desinfectie) de omzet op peil weten te houden. De groensector heeft weinig last gehad van corona (veel buitenwerk) en heeft de omzet weten vast te houden. Facility management heeft door de start van een nieuw contract begin 2020 een flinke groei doorgemaakt. Bij de handelsactiviteiten zien we een teruggang in de verkoop van reguliere schoonmaakmiddelen, machines en materialen, maar een forse stijging bij middelen en materialen die te maken hebben met desinfectie. De schoonmaakactiviteiten in de zorg zijn licht gegroeid en de zorgbedrijven hebben zich in lijn met de verwachtingen ontwikkeld. Het aandeel van de Nederlandse activiteiten is in 2020 55% (2019: 58%).

Hago Next introduceerde het succesvolle concept Smart Hygiene, schoonmaak gebaseerd op data- en sensortechnologie
Zwitserland

De omzet steeg naar € 219 miljoen (2019: € 209 miljoen). Deze stijging is mede toe te schrijven aan de activiteiten op het gebied van facility management. Dankzij een aantal grote nieuwe klanten werd de omzet positief beïnvloed, ondanks de druk van de coronacrisis. Ook zijn er veel extra aan corona gerelateerde werkzaamheden geweest, zoals desinfectie en extra schoonmaakbeurten. In Zwitserland is Vebego actief op het gebied van facilitaire dienstverlening, zorg en onderhoud. Zwitserland heeft een aandeel van 22% (2019: 22%) in de omzet van Vebego. 

In 2020 heeft CarePeople een belangrijke bijdrage geleverd aan de inrichting van het eerste vaccinatiecentrum in Basel. Ons medisch personeel heeft sindsdien tot 1.000 vaccinaties per dag verricht.