De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Materialiteit: eigen duurzaamheidsthema’s bepalen

Vebego wil niet alleen impact maken, maar wil deze impact ook kunnen meten en hier gericht over rapporteren. Bedrijven die werk maken van duurzaamheid en hun verslaglegging op dit gebied, doen dit doorgaans op basis van zogeheten ‘materiële thema’s’: thema’s die er echt toe doen. Als bedrijf kies je voor een select aantal onderwerpen die sociaal van aard zijn of betrekking hebben op economie of milieu. Dit kunnen onderwerpen zijn die voor stakeholders van invloed zijn op hun oordeel en beslissingen. Het kunnen ook onderwerpen zijn die volgens het eigen management significante impact hebben op duurzaamheid. Zodra de eigen materiële thema’s zijn bepaald, is het mogelijk om hier niet-financiële KPI’s aan te koppelen en deze vervolgens ook te gaan meten.  

Lijst met onderwerpen 

Vebego is als eerste stap in dit proces volop bezig om haar eigen materiële thema’s te bepalen. Om beter te begrijpen wat er in de wereld om ons heen gebeurt, waar we impact kunnen hebben en hoe we de juiste focus in zowel onze strategie als verslaglegging kunnen aanbrengen, zijn we in 2020 begonnen met het maken van een lijst met onderwerpen die voor Vebego echt relevant zijn. We hebben ook een korte sectoranalyse uitgevoerd en gekeken naar geschikte raamwerken voor rapportages. Ook hebben we de diverse stakeholderbelangen op hoofdlijnen in kaart gebracht.

Materialiteitsanalyse in 2021 

Als volgende stap voeren we in 2021 een materialiteitsanalyse uit waarin we vaststellen wat daadwerkelijk de materiële duurzaamheidsonderwerpen voor Vebego zijn. In een dialoog met de belangrijkste stakeholders verdiepen we onze eerste inzichten. Ook toetsen we in hoeverre onze huidige strategie en verslaggeving voldoet aan hun behoeftes en of er aanvullende thema’s zijn waar wij meer aandacht aan kunnen besteden. De resultaten uit de materialiteitsanalyse en de stakeholderdialogen vormen de basis voor het nader definiëren van niet-financiële KPI’s (waar die nog niet aanwezig zijn). Hiermee kunnen we voortaan heel gericht de voortgang van onze strategie meten. De opbrengsten van de materialiteitsanalyse gaan ons ook helpen om effectief te communiceren met verschillende stakeholdergroepen.