De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Balanz Facilitair neemt voortouw met meten impact

Balanz Facilitair doet op dit moment samen met Impact Institute een pilot om haar impact beter in kaart brengen. De pilot bestaat uit twee onderdelen. Als eerste stap wordt een kwalitatieve inschatting gemaakt van de brede impact van Balanz Facilitair op medewerkers, klanten en milieu. Daarna zal verder worden ingezoomd op zaken waar Balanz Facilitair in wil excelleren, zoals het bieden van betekenisvol werk en het overbruggen van afstand van mensen tot de arbeidsmarkt.

De waarde van betekenisvol werk

Peter Paul Wiegmans is algemeen directeur van Balanz Facilitair. Hij doet mee aan de pilot vanuit intrinsieke motivatie, maar ook vanuit een zakelijk belang. ‘Onze missie is dat we iedereen een rol van betekenis willen geven. We willen als Vebego-bedrijf het beste uit mensen halen door hen betekenisvol werk te bieden. Tegelijkertijd willen we stakeholders kunnen uitleggen welke impact wij maken. Want de toegevoegde waarde van Balanz Facilitair is veel groter dan louter de dienst die we leveren. Wij hebben circa 1.000 medewerkers. Meer dan 60% van mijn collega’s hebben een afstand tot de arbeidsmarkt en vallen onder Participatiewet en WSW. Wat betekent het dat wij werk bieden aan deze doelgroep? Wat doet het met hen, met hun financiële situatie, en met hun welzijn, ook dat van hun familie? En wat betekent het voor onze partners in het sociaal domein: wat is het effect van betekenisvol werk op zaken als bijstandsuitkeringen en veiligheid? Impact Institute helpt ons om dit soort correlaties mede met behulp van landelijke data te onderzoeken en te becijferen. We weten allemaal dat het hebben van werk belangrijk is voor een zinvol bestaan. De waarde hiervan kan per jaar per persoon – gecorrigeerd voor inkomen – in de duizenden euro’s lopen. Voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt is deze waarde waarschijnlijk nog flink groter. Het is precies deze waarde, die normaal niet zichtbaar is en onvoldoende in dagelijkse beslissingen wordt meegenomen, die we boven tafel willen krijgen.‘

Voorbeeldbedrijf voor arbeidsmarktregio’s

De pilot zorgt volgens Wiegmans voor meer kennis over wat impact is en hoe je dat meet. ‘Leerzaam is dat we heel concreet moeten zijn, met data en met doelen stellen. Belangrijke eerste opbrengst wordt de nulmeting. Impact Institute maakt hiervoor onder andere gebruik van de opbrengsten van ons medewerkertevredenheidsonderzoek en onze Net Promotor Score. Na de nulmeting kunnen we gerichter gaan sturen op impact en onderbouwd communiceren. Als bedrijf willen we bijvoorbeeld op termijn ook graag onze impact op het niveau van arbeidsmarktregio’s laten zien. We zijn actief in 11 van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland en willen, als voorbeeldbedrijf, laten zien hoe we meetbaar invulling geven aan Social Return on Investment.’ 

Impact Institute meet de brede impact van Balanz Facilitair op deze zes gebieden