De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Anders kijken naar de waarde van werk

Vebego wil impact maken. Bijdragen aan betekenisvolle levens van medewerkers en bijdragen aan een socialere en duurzame economie. Het volgt daarmee het spoor van de impacteconomie, een economie waarin we breder leren kijken naar kosten en baten van bedrijfsactiviteiten. Michel Scholte, directeur van Impact Institute, ondersteunt Vebego sinds 2020 met het becijferen van haar maatschappelijke waarde. Hij ziet enorme potentie: ‘Vebego kan wereldwijd een van de koplopers worden in betekenisvol werk en andere bedrijven hierin ook inspireren.’

Michel Scholte, CEO Impact Institute

Michel Scholte (34) heeft een duidelijke visie op hoe Nederland kan versnellen richting een duurzame en sociale toekomst. Hij werd verkozen tot ‘Minister van de nieuwe economie’ namens MVO Nederland . Als directeur van Impact Institute ondersteunt hij bedrijven die zijn visie delen – ‘in een notendop: vriendelijk zijn voor mens, dier en milieu’ - en vond daarin een match met Vebego. ‘Impact maken zit in het DNA van Vebego. Het zit zo diep in het bedrijf dat het zich er niet graag voor op de borst klopt. Dat is nobel, maar ook logisch: je laat je niet voorstaan op iets wat voor jou gewoon is. Tegelijkertijd is het wel degelijk van belang om de waarde van de impact die je maakt te meten en uit te dragen. Vebego zet als werkgever in op betekenisvol werk. Hiermee creëert het bedrijf ook veel maatschappelijke waarde. Het Impact Institute helpt Vebego om meer inzicht te krijgen in deze waarde door dit ‘rendement’ ook echt te becijferen. Als je als Vebego weet wat jouw impact is, krijg je er meer grip op. Je kunt er dan ook echt op gaan sturen en beslissingen op baseren.’

Drie pijlers

Hoe helpt Impact Institute om de ambities van Vebego tastbaar te maken? ‘Voor Vebego zijn de belangrijkste drie pijlers betekenisvol werken, inclusiviteit en duurzaamheid’, legt Scholte uit. ‘Op deze fronten kan Vebego uitblinken en wezenlijk bijdragen aan de impacteconomie. Zeker rond betekenisvol werk zijn de ambities van Vebego groot, het wil de meest inclusieve werkgever zijn. Om de waarde van werken bij Vebego te meten verzamelen we onder andere geaggregeerde gegevens van werknemers. Hoe is bijvoorbeeld de verdeling in onderwijsachtergrond, etniciteit en gender? Hoe inclusief is deze groep? Waar liggen kansen, welke groepen zouden meer kansen moeten krijgen? Factoren als leeftijd, werktevredenheid en inkomen geven inzicht in de mate waarin Vebego betekenisvol werk biedt.’

De waarde van werk

De waarde van werk kan volgens Scholte haast niet overschat worden. ‘Werk wordt vaak gezien als een kostenpost, terwijl het feitelijk een enorme ‘asset’ is van bedrijven. De waarde van zaken als geluk, ontwikkeling en opleiding is nu onzichtbaar op de balans, terwijl ze wel degelijk een reële financiële waarde vertegenwoordigen. Werk is belangrijk voor een zinvol bestaan. Het helpt doelen na te streven, verbreedt sociale netwerken en zorgt voor zelfontwikkeling. Vebego biedt een grote groep mensen kansen op werk en op deelname aan de maatschappij die ze elders niet krijgen. Vebego is daarmee ook een emancipatiebedrijf en een leerbedrijf.’

Mondiale vraagstukken

Wie impact wil maken, moet ook kijken naar mondiale vraagstukken zoals klimaatverandering. Volgens Scholte durft een familiebedrijf als Vebego ver vooruit te kijken. ‘Waar staan we in 2030? Of 2050? Hoe ziet de toekomst eruit voor volgende generaties? Door de schaal waarop Vebego opereert kunnen zij serieus bijdragen aan reducties in CO2-uitstoot. Wij helpen ze daarom om inzicht te krijgen in de impact van vervoersmiddelen, energieverbruik en uitstoot van leveranciers.’
De wereld is snel aan het veranderen. Investeerders committeren zich steeds meer aan de SDG’s en uitbuiters worden op de vingers getikt. ‘Investeerders zijn steeds kritischer op inclusiviteit en duurzaamheid’, weet Scholte. ‘Als koploper kan Vebego haar impactcijfers ook doorvertalen naar klanten. Door voor Vebego te kiezen dragen klanten bij aan gezamenlijke globale doelen. Vebego staat goed opgesteld voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Het strijdt voor waardering van kritische beroepen, zoals schoonmakers, en zet zich actief in voor herwaardering van vakmanschap. Als Vebego actief stuurt op haar impact kan het echt wereldwijd een koploper worden als betekenisvol werkgever.’