De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Great Place to Work: ‘Elke dag is anders’

Vebego wil impact maken en doet dit onder andere door medewerkers een betekenisvolle baan te bieden. Het meet deze impact bij meerdere bedrijven met Betekenisvol werk, een zelf ontwikkelde wetenschappelijk getoetste methode . Maar er zijn ook andere mogelijkheden om betekenisvol werk te bieden en te meten of dat bijdraagt. Yask , specialist in facilitaire dienstverlening met ruim 500 medewerkers, gebruikt hiervoor de methodiek Great Place to Work.

Jordy Hendriks (33) werkt sinds 2017 als facility manager bij Yask. Zijn eerste opdracht was bij Eurocontrol, het bedrijf dat voor een deel van Europa verantwoordelijk is voor al het luchtverkeer boven de 7,5 kilometer hoogte. Sinds begin 2021 werkt hij namens Yask bij GGD Zuid-Limburg, Acute zorg. Als facilitair manager is hij er onder meer verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van ambulances in de regio. Een mooie opdracht, vindt hij: ‘Het is uitdagend en gevarieerd werk. Werkelijk elke dag is anders. Ik doe al het operationele beheer, van het regelen van huisvesting tot zorgen dat de juiste medicatie in de ambulances aanwezig. Maar ik ben bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor het contractbeheer en alle inkooptrajecten.’

Medewerker staat voorop

Hendriks zag in eerdere banen dat medewerkers soms louter gezien worden als een middel om doelen te bereiken. Bij Yask is dat volgens hem wezenlijk anders. ‘Hier staat de medewerker echt voorop. Dat zit voor een belangrijk deel in de cultuur. Mensen bij Yask zijn doeners, oplossers. Dienstverlenend, no-nonsense. We helpen elkaar, hebben aandacht voor elkaar. Zo is er een Vlog van de Week waarin medewerkers op het eigen intranet over hun werk en expertise vertellen. Er is tijd en ruimte om je verhaal te doen. Dat geldt voor individuele medewerkers, maar ook voor complete teams die soms overwegend op locatie bij de klant werken.’

Jordy Hendriks

Constante dialoog

Toch is de aandacht voor medewerkers niet louter een kwestie van cultuur. Het is ook organisatorisch en strategisch verankerd. Hendriks: ‘Dat begint met de bouwsteen ‘Yask en de medewerker’ als onderdeel van de Yask-strategie. Yask voert als bedrijf een constante dialoog met medewerkers over vragen als: Heb je plezier in het werk, doe je werk wat bij je past, kun je jouw talenten inzetten, voel je je gewaardeerd, ben je vitaal? Daarbij gaat het belang van de medewerker uiteindelijk voor de klant: als een medewerker zich ergens niet senang voelt, zoeken we een andere werkplek. Yask stelt zichzelf daarnaast duidelijke, meetbare doelen. Zo gaan we bij medewerkertevredenheid voor een score van minimaal een  8+.’

Happy Box

Het omzien naar elkaar is bij Yask ingebed in de bedrijfsvoering en wordt als het even kan altijd concreet gemaakt. Er is een ontwikkelprogramma waar iedereen gebruik van kan maken. Ieder kwartaal wordt een Great Place to Work Barometer uitgezet die, waar nodig, tot verbeteracties leidt. Met Karlijn Hendriks heeft Yask zelfs een manager Employee Experience in huis. Zelf is Hendriks binnen Yask aanjager van de werkgroep Great Place To Work. Deze kwam onder andere met het idee van een Happy Box, een zak vol goodies waar managers uit kunnen putten als ze collega’s op speelse wijze willen bedanken of complimenteren. Hendriks coacht daarnaast een groep managers van Yask in het gebruik van de Me + U-methodiek. Deze ontwikkelmethodiek gaat uit van acht drijfveren van medewerkers en combineert dit met feedback van collega’s, leidinggevende, klant, leverancier of iemand uit de privéomgeving.

Hart voor de zaak

Met ‘Yask & de medewerker’ als bouwsteen voor uitvoering van de strategie richt Yask zich consequent op het werkgeluk van de eigen medewerkers. Het zorgt voor goede onderlinge samenwerking en maakt het bedrijf aantrekkelijk als werkgever. Het roept de vraag op of en hoeverre klanten ook profiteren van deze aanpak. Hendriks ziet wel degelijk ook meerwaarde richting klanten. ‘De echte Yask-medewerker heeft hart voor de zaak. Dat wordt gezien en gewaardeerd, weet ik uit ervaring.’