De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Medewerkers

Als HR vertalen wij de missie en visie van Vebego door naar HR-beleid en HR-processen. Als Vebego willen we iets betekenen, we willen ertoe doen. Het verschil maken, samen met elkaar. Met ruimte voor iedereen die wil om mee te doen en betrokken te zijn. Continuïteit kunnen bieden én betekenisvol werk. Weten waarom je ertoe doet. Iedere dag opnieuw. Ertoe doen voor al onze klanten. En een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Mensen bereiken, gelukkig maken en een positieve impact hebben op het leven van anderen. Dat is wat Vebego drijft, iedere dag opnieuw. Het is ook de leidraad in alles wat we als HR doen voor onze medewerkers. In 2020 zijn in lijn hiermee onderstaande stappen gezet

  • * Medewerkers betreft het totaal aantal medewerkers van de geconsolideerde bedrijven en onze joint ventures

Het aantal medewerkers bedraagt eind 2020 34.091, de daling ten opzichte van 2019 (36.405) komt geheel door de effecten van de coronapandemie. Twee derde van onze medewerkers werkt parttime, 74% is vrouw.

Vitaal vakmanschap

Vitaal Vakmanschap is een van onze strategische projecten richting 2025. We werken binnen het programma Vitaal Vakmanschap  aan vier bouwstenen: Betekenisvol Werk, Vitaliteit & Gezondheid, Loopbaan & Mobiliteit, en Opleiding & Ontwikkeling. We verzorgen opleidingen en trainingen over de verschillende thema’s in het programma. Bij alles staat de mens centraal. Na een succesvolle start bij Hago Zorg wordt het programma nu Vebego-breed ingezet. In 2020 zijn onder meer Westerveld, Hago Rail Services en Brouwers Groenaannemers gestart met de implementatie van Vitaal Vakmanschap. Met Vitaal Vakmanschap dragen we bij aan SDG 8 (hierop ligt de nadruk) en SDG 10 .

Betekenisvol Werk 

Vebego staat voor betekenisvol werk. Werk waarvoor je met plezier je bed uitkomt, waarin je prettig samenwerkt, waarin je je belangrijk voelt en waarin je je talenten maximaal kunt benutten. Kortom, werk waar je trots op kunt zijn. 

Om onze medewerkers continu betekenisvol werk te kunnen bieden, willen we inzicht in de punten waarop actie en verbetering noodzakelijk is. Dit doen we met ons eigen onderzoek Betekenisvol Werk. De inzichten die dit oplevert, vertalen we naar concrete acties zodat we als HR structureel kunnen bijdragen aan betekenisvol werk. Iedere dag opnieuw. In 2020 werd het werken bij Vebego gewaardeerd met het tevredenheidscijfer 7,8; een stijging ten opzichte van vorig jaar (2019: 7,6). In 2020 hebben in totaal 21 Vebego-bedrijven het onderzoek Betekenisvol Werk uitgevoerd, met een respons van 6.660 medewerkers.

In deze coronatijd neemt het belang van betekenisvol werk alleen maar verder toe. Om dit te accentueren hebben we onder de noemer #mijnwerkisvanbetekenis mooie initiatieven gedeeld om te laten zien wat onze medewerkers doen en betekenen. Ook hebben we onderzocht welke invloed corona heeft op onze organisatie met het onderzoek “Samen succesvol werken op afstand”. Dit onderzoek is uitgevoerd in mei 2020 en november 2020. Dit zijn de cijfers van het onderzoek in november 2020:   

Bron: Rapportage onderzoek Samen succesvol werken op afstand nov 2020

Vitaliteit & Gezondheid 

In het onderzoek Betekenisvol Werk 2020 gaven de medewerkers een gemiddelde van 8,1 voor ‘Geluk’ (in 2019: 8,0) en een score van 76 voor ‘Vitaliteit’ (score 0-100; in 2019: 75). We zijn extra trots op deze resultaten omdat ze zijn behaald in een moeilijk coronajaar. We doen ons best om onze collega’s in deze uitdagende tijd optimaal te ondersteunen op emotioneel en mentaal vlak. Via OpenUp kunnen collega’s een beroep doen op een online psycholoog bij thema’s als (werk)stress en omgaan met eenzaamheid. Emergenz biedt traumaopvang en nazorg, bijvoorbeeld voor onze mensen die in de ziekenhuizen werken. Naast mentaal welzijn is ook financiële vitaliteit erg belangrijk. Vebego ziet het als haar taak om medewerkers hierbij te ondersteunen. Dit doen wij samen met de Budgetcoach Groep via (online) workshops en financieel-adviesgesprekken. 

Voorbeeld van deze aanpak: Mohamed Aziem, werkzaam bij Hago Rail Services, vertelt in deze video hoe hij is geholpen weer financieel fit te worden.

Loopbaan & Mobiliteit 

Met het programma Talent in Zicht staan we stil bij welk talent iemand heeft, bij welke rol dit past en welke ontwikkeling gewenst is. Op deze manier kunnen we talenten van mensen optimaal inzetten en reageren we tijdig op de markt. Om dit groei- en ontwikkelperspectief voor onze mensen te versterken is in juni 2020 de interne vacaturebank gelanceerd. Hiermee willen we de interne mobiliteit tussen onze bedrijven vergroten. Concreet hebben we tijdens de coronaperiode ook een interne flexpool ingesteld om medewerkers die hun reguliere werkzaamheden niet konden uitvoeren uit te lenen aan een ander Vebego-bedrijf waar juist veel vraag was naar medewerkers. In totaal is er via de flexpool voor meer dan 1.000 collega’s vervangend werk gevonden, waarvan 244 medewerkers over de bedrijven heen ingezet konden worden.

Daarnaast blijven we voor onze medewerkers de inhoud en het belang van het werk ontwikkelen en staan we open voor het omarmen van technologische ontwikkelingen om het werk lichter, gemakkelijker en interessanter te maken.

Opleiding & Ontwikkeling 

Een leven lang leren is cruciaal voor iedereen die bij Vebego werkt. Dit komt doordat de complexiteit van werk toeneemt. Technologische en organisatorische innovaties en toenemende eisen van klant en samenleving vragen om andere competenties. Om dit te faciliteren, bieden we uitgebreide mogelijkheden aan op het gebied van onder meer coaching, leiderschapsprogramma’s, basisopleidingen, taaltrainingen en andere vakopleidingen.  

Wij zijn de maatschappij 

Voor ons is het vanzelfsprekend dat onze organisatie en de mensen die bij ons werken een weerspiegeling zijn van de maatschappij waarin wij leven. Wij zijn de maatschappij, zo telt onze organisatie meer dan honderd nationaliteiten. Die toegankelijkheid is een van onze belangrijkste kenmerken, en daarmee dragen we bij aan SDG 10 . Het helpt ons om de grote uitdagingen op de arbeidsmarkt (verhoging pensioenleeftijd, vergrijzing, krapte) tegemoet te treden. Tegelijkertijd kunnen en willen we meer doen. Daarom zijn we met een projectgroep bezig om het bewustzijn en de mate van inclusiviteit en diversiteit in onze organisatie te vergroten. We ontwikkelen tools die inclusief werkgeverschap stimuleren. Het gaat dan bijvoorbeeld over de manier waarop je wervingsteksten schrijft, het organiseren van ‘het goede gesprek’ in cultureel diverse teams, en het meten van diversiteit in de organisatie.

Leerlingen Topacademie Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

Afstand tot de arbeidsmarkt bestaat bij ons niet 

Wij geloven dat iedereen bij ons kan werken. Zeker ook mensen met extra uitdagingen, omdat we goed zijn in mensenwerk. In een aantal van onze gespecialiseerde bedrijven, ontstaan uit samenwerkingsverbanden met sociale werkvoorzieningen, heeft ruim 2/3 van de medewerkers een arbeidsbeperking. Inmiddels zijn er in onze Nederlandse bedrijven circa 3.500 medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam. Dat is 17% van het totaal aantal medewerkers in Nederland. Vebego-breed werken er circa 4.000 medewerkers met een arbeidsbeperking. Zij vormen 12% van het totaal aantal medewerkers bij Vebego. 

Het is voor ons een grote uitdaging om deze doelgroepen goed te bereiken en om als werkgever zichtbare meerwaarde te bieden. Dat doen we door onze zichtbaarheid als werkgever te vergroten. Ook spelen we in op behoeften als deeltijdwerk en bieden we maximale flexibiliteit ten aanzien van arbeidsomvang. Iedereen die wil werken, krijgt bij ons een kans. Daarnaast blijven we voor onze bestaande medewerkers de inhoud en het belang van het werk ontwikkelen en staan we open voor het omarmen van technologische ontwikkelingen om het werk lichter, gemakkelijker en interessanter te maken.

Veiligheid op de werkvloer 

Veilig werken heeft absoluut prioriteit binnen onze bedrijven. Via veiligheidstrainingen, instructievideo’s en handleidingen zorgen we ervoor dat onze medewerkers de juiste handvatten krijgen om veilig te kunnen werken. Toen we afgelopen jaar medewerkers in korte tijd hebben klaargestoomd om te werken in de ziekenhuizen, hebben we korte instructievideo’s gemaakt om hen hierop voor te bereiden.

Vooruitkijken 

We blijven de komende periode volop bezig met het uitrollen en optimaliseren van ons programma Vitaal Vakmanschap. Andere onderwerpen op de HR-agenda voor 2021-2022 zijn:  

  • Een slimmer HR-systeem en -platform dat ons in staat stelt sneller met onze medewerkers te communiceren. 

  • Het optimaliseren van onze Performance & Competence Cycle gericht op duurzame inzetbaarheid, betekenisvol werk en het vergroten van eigenaarschap. 

  • Onze positie op de arbeidsmarkt als aantrekkelijkste werkgever in de facilitaire dienstverlening versterken en communiceren. 

  • Aanvullende instrumenten implementeren om medewerkerstevredenheid en de betekenis van werk te meten en positief te beïnvloeden. 

  • De impact van corona in ons voordeel inzetten (denk aan thuiswerkplek, mobiliteit, huisvesting en leiderschap). 

  • Het vergroten van het bewustzijn en de mate van inclusiviteit en diversiteit binnen Vebego. 

Deze instrumenten en programma’s zullen direct impact hebben op het realiseren van onze missie: Vebego vitaliseert werk en zorg, voor klanten, medewerkers, maatschappij en organisatie. Om zo uiteindelijk bij te dragen aan een positieve impact op 10 miljoen mensen, elke dag weer!