De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Vebego foundation

De Vebego Foundation  initieert, organiseert en faciliteert maatschappelijke projecten. Projecten die bijdragen aan onze missie: werken aan een betere toekomst voor kinderen en jongeren tot 25 jaar. Dat doen wij dichtbij en ver weg, rondom de thema’s werk, zorg en onderwijs. De Vebego Foundation wordt gefinancierd uit een vaste jaarlijkse bijdrage door Vebego. Naast het werk van de Vebego Foundation ondersteunen afzonderlijke Vebego-bedrijven ook zelfstandig vrijwilligersinitiatieven en maatschappelijke partners. 
 

Mijn Project 

Met “Mijn Project” ondersteunen we medewerkers die zich inzetten voor de maatschappij. Veel van onze collega’s zijn regelmatig actief met het mooier, gezonder en leuker maken van de leefomgeving van mensen om hen heen. Bijv. door actief te zijn bij een sportvereniging of vrijwilligerswerk te doen in een buurthuis. Vebego-medewerkers in Nederland en België kunnen een aanvraag doen voor een financiële bijdrage voor het vrijwilligerswerk of maatschappelijk project waarin ze zelf actief zijn. Sinds 2017 hebben we 37 van dergelijke projecten ondersteund. Recente bijdragen hadden betrekking op materialen om knuffels te maken voor kinderen in het ziekenhuis, een duofiets voor een verpleegtehuis, en de aanschaf van trainingspakken door een jeugdvoetbalteam. Op dit moment zijn er nog 14 ‘lopende’ projecten die niet uitgevoerd kunnen worden in verband met de beperking door de Covid-19 maatregelen

Bouwreizen 

De Vebego Foundation organiseert bouwreizen naar o.a. Sri Lanka, Ghana en Marokko om met collega’s en lokale partijen letterlijk te bouwen aan de toekomst. We hebben gekozen voor deze ‘doellanden’ omdat relatief veel Vebego-medewerkers hier oorspronkelijk vandaan komen. Sinds de oprichting hebben 541 medewerkers deelgenomen aan 36 reizen. Het gaat hierbij om medewerkers van de verschillende Vebego bedrijven in Duitsland, België, Zwitserland en Nederland. In 2016 zijn wij begonnen om de impact van de bouwreizen op onze medewerkers te meten. Via een enquête meten we de impact op drie momenten: voorafgaande aan de bouwreis, na de bouwreis en een jaar na afloop. We zien dat de deelname een positieve invloed heeft op de verbinding tussen collega’s uit verschillende functies, landen en bedrijven. Door de samenwerking met de lokale bevolking ontstaat er ook meer begrip van andere culturen. Ook gaan medewerkers na afloop van een project vrijwilligerswerk doen in hun eigen buurt. Dit vergroot de maatschappelijke impact van onze projecten.

Strategische partners 

In Nederland werkt de Vebego Foundation samen met Stichting Jarige Job en het Oranje Fonds  om kinderen en jongeren te ondersteunen. In Nederland en België gaan we het komende jaar op zoek naar nieuwe strategische partners.

World cleanup day

In 2020 konden de bouwreizen en vele andere vrijwilligersactiviteiten vanuit Mijn Project niet doorgaan. Ook bij de strategische partners kon er veel minder vrijwilligerswerk gedaan worden. Dit was niet mogelijk vanwege de Covid-19 pandemie en de daaraan verbonden maatregelen. Daarom hebben we ervoor gekozen om in 2020 oude, al afgeronde projecten ver weg financieel te ondersteunen en samen met onze partners dichtbij te kijken hoe we hen financieel een extra steuntje konden geven met een donatie.