De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

CO2 en milieu: minder negatieve impact, meer positieve impact

Vebego wil een positieve impact maken en eventuele negatieve impact actief verminderen. We gaan op een duurzame manier om met medewerkers en klanten, maar ook met het milieu. We nemen onze verantwoordelijkheid om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan. Dat willen we niet alleen zelf. Onze klanten verwachten ook dat we concreet bijdragen aan hun klimaatambities. Ons doel is dat we uiterlijk in 2030 CO2-neutraal werken binnen al onze activiteiten.

Maatregelen elektrisch wagenpark

De komende jaren nemen we diverse maatregelen, onder andere op de focusgebieden wagenpark, huisvesting en bedrijfskleding. Ons geleasede wagenpark gaan we gefaseerd verduurzamen door over te stappen naar een elektrisch wagenpark. Vebego faciliteert deze verduurzaming door vanuit de holding raamcontracten af te sluiten met partners die bijdragen aan onze ambities en doelstellingen. Alle Vebego-bedrijven kunnen hier gebruik van maken. De bedrijven kunnen zelf kiezen voor nog ambitieuzere doelstellingen - en doen dit deels ook. De verduurzaming van het wagenpark leidt tot een forse reductie van de CO2-uitstoot. De resterende CO2-emissies compenseren we tijdelijk via investeringen in gecertificeerde Gold Standard-duurzaamheidsprojecten.

Huisvesting en bedrijfskleding

Bij iedere beslissing voor (nieuwe) huisvesting is CO2-reductie onderdeel van de businesscase. Op lokaal niveau managen onze bedrijven hun energieverbruik vaak via milieumanagementsystemen en laten ze hun energie-reductiedoelstellingen ISO 140001 certificeren. Bij bedrijfskleding is CO2 -neutraliteit vanaf 2020 een vereiste bij ieder inkooptraject.

Nulmeting CO2-footprint

Om de voortgang van onze activiteiten te kunnen meten, voeren wij in 2021 voor geheel Vebego een eerste nulmeting uit van onze CO2-footprint. Op basis hiervan bepalen wij met welke maatregelen we onze footprint verder kunnen reduceren om onze doelstelling in 2030 te behalen. Hierbij maken we een duidelijke roadmap met de te nemen maatregelen. 

Minder waterverbruik, meer water elders

Als onderdeel van onze dienstverlening verbruiken we veel water. Onze bedrijven hebben de ambitie vastgelegd om te streven naar een waterbesparing van één emmer – 20 liter – per schoonmaakuur. We besparen bij het reinigen van oppervlakken nu al water door te kiezen voor innovatieve materialen en technieken. In partnerschap met MADE BLUE zet Vebego zich sinds 2015 in om deze vermindering van negatieve impact om te zetten in een positieve maatschappelijke impact. Elke verminderde liter water wordt samen met MADE BLUE beschikbaar gemaakt als drinkwater in ontwikkelingslanden. Zo is inmiddels meer dan 100 miljoen liter schoon drinkwater beschikbaar gemaakt op plekken op aarde waar dat het meest nodig is.