De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Voorwoord

We kijken terug op een bewogen jaar met grote uitdagingen. Een coronajaar waarin onze klanten het moeilijk hadden en wij bij meerdere bedrijven omzetverlies leden. Die verliezen hebben we gelukkig binnen onze groep kunnen compenseren. Hierdoor komen we per saldo uit op een lichte groei met een positief resultaat over 2020. Daar zijn we trots op en blij mee. Toch is het voor ons niet de grootste winst. In 2020 werd meer dan ooit een beroep gedaan op flexibiliteit en voor elkaar zorgen - belangrijke waarden voor Vebego en voor de mensen die er werken. In alle geledingen van ons bedrijf schoten mensen elkaar te hulp. Dankzij onze familiale en sociale cultuur hebben we samen een vuist kunnen maken tegen het coronavirus. Dat is voor ons het grootste wapenfeit over 2020. Hetzelfde geldt voor de gegroeide waardering in de maatschappij voor het werk dat onze mensen doen. Dat is het soort impact dat we willen maken, nu en in de toekomst.

Hygiëne als hoog gewaardeerd wapen 

De schrik zat er in 2020 goed in. Het coronavirus begon steeds meer grip te krijgen op ons leven. Het schoonmaakwerk bij grote klanten zoals NS, Ziggodome en de luchthavens van Amsterdam, Zürich en Brussel, kwam abrupt stil te staan. De continuïteit van onze bedrijven en de toekomst van ons werk waren opeens onzeker. Wat zijn de gevolgen van de pandemie voor onze sector? Maar ook: hoe waarborgen we waardevolle banen voor onze mensen? De zorgen waren groot, maar er kwamen toch ook weer nieuwe kansen: hygiëne bleek een van de belangrijkste wapens om het virus te verslaan. Schoonmaak gold als essentieel beroep. Dit werd in Nederland nog eens extra onderstreept door de Koning die schoonmakers specifiek bedankte in zijn kerstspeech. Ons werk kreeg respect in de samenleving. Deze openlijke waardering zorgde voor extra trots onder onze mensen. Die waardering en die trots willen we vasthouden en verder stimuleren, als onderdeel van onze ambitie om mensen betekenisvol werk te bieden.

Flexpool ontlast de zorg 

Na het uitbreken van de coronacrisis zijn binnen Vebego vrijwel direct op allerlei niveaus initiatieven gestart. De crisis legde bloot wat we eigenlijk al wisten: we staan dicht bij elkaar en dicht bij de klant. We werken vanuit sterke waarden, met de vrijheid om ook naar eigen inzicht te handelen. Met de opzet van een flexpool hebben we in Nederland geprobeerd om de circa 1.000 medewerkers waarvan het werk uitviel zo effectief mogelijk elders in te zetten. Veel medewerkers, die anders stil kwamen te staan, hebben zo alsnog belangrijk werk kunnen doen. Mensen die bij Rotterdam Ahoy werkten hebben bijvoorbeeld het schoonmaakteam van Erasmus UMC ondersteund. Zo konden we meteen ook een steentje bijdragen aan de ontlasting van de zorg. 

Het jaar vroeg van iedereen om veel flexibiliteit. Als bedrijf hebben we de storm doorstaan door de veerkracht van de eigen medewerkers, maar ook dankzij al die klanten die ons trouw zijn gebleven en openstonden voor innovatieve oplossingen. Tegelijkertijd was het contrast soms groot. Pijnlijk genoeg kwamen veel medewerkers in België, Duitsland en Zwitserland in (tijdelijke) werkeloosheid terecht. In Nederland kwamen veel sectoren stil te liggen, terwijl de gezondheidszorg juist heel hard schoonmakers nodig had. 

Meer oog voor maatschappelijk rendement 

Belangrijk doel voor de komende jaren is het verder vergroten van de impact die Vebego heeft op mens, milieu en maatschappij. We zetten hierbij hoog in als ‘meest inclusieve werkgever’. We willen iedereen mee laten doen, ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, ook mensen met een migratie-achtergrond. Meer vrouwen verdienen een plek in bestuurlijke functies. We willen niet alleen impact maken, we willen deze ook goed kunnen meten. In 2020 hebben we hiervoor samenwerking gezocht met het Impact Institute. Samen met hen gaan we het creëren van betekenisvol werk en het actief bijdragen aan een circulaire economie uitdrukken in harde cijfers.  Het is het begin van een grotere beweging waarin we binnen én buiten Vebego het maatschappelijk rendement van bedrijfsactiviteiten zoals de onze letterlijk en figuurlijk beter leren waarderen.

Op weg naar nieuwe structuur  

Bij Vebego vinden we een familiewaarde als voor elkaar zorgen vanzelfsprekend. We zagen dit jaar wat je voor elkaar kunt krijgen als je elkaar steunt vanuit gezamenlijke waarden. Bij Vebego willen we dergelijke samenwerking dieper verankeren. In 2020 hebben we met “Designing our Future” strategische keuzes gemaakt die in 2021 en verder gestalte krijgen. We werken toe naar grotere bedrijven. Door kennis te delen en werkprocessen efficiënter in te richten kunnen we klanten meer toegevoegde waarde bieden en tegelijkertijd bouwen aan sterke merken. Hierdoor worden we ook attractiever als werkgever. Met als uiteindelijk doel: meer impact maken.

One family. One culture. One language.

Ton Goedmakers is sinds begin 2021 de nieuwe CEO van Vebego. Daarmee is een nieuwe generatie Goedmakers aan het roer gekomen. Iedere generatie zet andere accenten in een andere tijd. Tegelijkertijd komt Ton uit dezelfde familie, deelt hij dezelfde cultuur en spreekt hij dezelfde taal als zijn voorgangers. Na het pionierswerk van de eerste generatie en de groei, diversificatie en internationalisering van de tweede generatie staat de derde generatie nu voor de uitdaging om Vebego verder te professionaliseren vanuit de kracht van het collectief. Met behoud van het ondernemerschap dat Vebego eigen is: dicht bij de klant staan, want dat is en blijft de plek waar het maken van impact mogelijk wordt.

Ton Goedmakers, voorzitter

                                      Ronald Goedmakers