De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bericht van de Raad van Commissarissen

Met Covid-19 diende zich in maart 2020 een heuse calamiteit aan. Het was zeker de eerste weken en maanden een zeer spannende tijd. Alles was opeens onzeker.

Samengevatte jaarrekening Vebego International 2020

De samengevatte jaarrekening is een verkorte versie van de geconsolideerde jaarrekening 2020 van Vebego International N.V. Deze samengevatte jaarrekening bevat niet alle informatie die in de volledige jaarrekening wordt verstrekt en dient gelezen te

Groepsbalans per 31 december 2020 (voor winstbestemming)

(In duizenden euro)

Groepswinst- en verliesrekening over 2020

(In duizenden euro)

Groepskasstroomoverzicht 2020

(In duizenden euro)

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Board of Directors van Vebego International N.V.

Een nieuwe fase: One family. One culture. One language.

De Vebego-strategie is gericht op groei en impact. De afgelopen drie jaar hebben we met “Vebego vitaliseert” de basis van onze organisatie al op orde gebracht. Hierbij is veel bereikt: we werken beter samen, IT en processen zijn eenduidiger geworden.

Materialiteit: eigen duurzaamheidsthema’s bepalen

Vebego wil niet alleen impact maken, maar wil deze impact ook kunnen meten en hier gericht over rapporteren.

Balanz Facilitair neemt voortouw met meten impact

Balanz Facilitair doet op dit moment samen met Impact Institute een pilot om haar impact beter in kaart brengen. De pilot bestaat uit twee onderdelen.

YourOffice: ondersteuning en ontzorging voor de werkomgeving 

Eind 2020 vond de officiële kick-off plaats van het concept Workspace-as-a-Service. Onder de naam YourOffice krijgen bedrijven ondersteuning bij het beheer en de innovatie van hun werkomgeving.

Toon meer resultaten